img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

6-1-2022 13:00

HELD en Gemeenschapsraad Heibloem samen verder als HELD

Heibloem - 6 januari 2022 - Met ingang van 1 januari gaan de Gemeenschapsraad Heibloem en de Coöperatie Heibloem Energiek, Leefbaar en Duurzaam samen verder onder de naam HELD. De doelstelling is en blijft het bevorderen van de leefbaarheid in Heibloem op alle mogelijk manieren. Sinds de oprichting van HELD werd al nauw samengewerkt, maar twee organisaties met dezelfde doelstelling bleek niet efficiënt. Afgelopen zomer werd bekend dat beide organisaties de krachten wilden gaan bundelen.    

img

Concreet betekent dit per 1 januari 2022 het volgende:

In de communicatie zal alleen de naam van HELD nog worden gebruikt. HELD is daarmee binnen en buiten de Heibloemse gemeenschap het aanspreekpunt voor alle zaken die de leefbaarheid raken;
 
Er is één, voorlopig, bestuur voor Gemeenschapsraad en HELD, dat bestaat uit de huidige bestuursleden van HELD en Gemeenschapsraad. De taakverdeling binnen het voorlopige bestuur zal zo snel mogelijk worden vastgesteld. Op 5 januari vond de eerste bestuursvergadering plaats.
 
De werkgroepen die nu gebruik maken van facilitering door Gemeenschapsraad (denk aan subsidieafhandeling en bankzaken) blijven gewoon ondersteund worden. Vooralsnog blijven de bankrekeningen ongewijzigd;
 
HELD zal alle inwoners van Heibloem uitnodigen om lid van de Coöperatie te worden.  

Door deze samenvoeging verwacht HELD nog beter de belangen van Heibloem te kunnen behartigen en beter in staat te zijn om (nieuwe) initiatieven in de gemeenschap beter te ondersteunen en verder te brengen. 

Foto DeltaLimburg.nl 
060122/HvL 

Wellicht interessant