img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-1-2022 11:53

Mogelijk laag water Maas tussen Linne en Roermond door schade aan stuw Roermond

Linne/Roermond - 12 januari 2022 - Door schade aan de stuw bij Roermond moet deze op een alternatieve manier worden gezet. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, zo meldt Rijkswaterstaat. Mocht dit niet op tijd lukken, dan zou er meer water dan normaal kunnen wegstromen uit het stuwpand Roermond (deel van de Maas tussen stuw Linne en Roermond). Mogelijk zijn één of enkele jukken (onderdeel van de stuw) verschoven, waardoor de stuw niet via de normale procedure kan worden gezet. 

img

Oorzaak schade

Mogelijk zijn één of enkele jukken (onderdeel van de stuw) verschoven. Dat is de reden dat de stuw niet via de normale procedure kan worden gezet. Omdat de stuw bestaat uit oude techniek van bijna 100 jaar oud wil Rijkswaterstaat geen enkel risico nemen dat er ongelukken kunnen gebeuren met het bedienen van de stuwen of dat er nog meer schade ontstaat aan de stuw. Rijkswaterstaat onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de stuw zo snel mogelijk weer te kunnen zetten. 

Oplossing en effecten
Momenteel wordt gekeken of werkzaamheden vanaf een schip of drijvende bok gedaan kunnen worden. Daarvoor is materieel aanvarend naar stuw Roermond. Naar verwachting zal de stuw gezet zijn voor het waterpeil in het pand te ver zakt. De voortgang hiervan in combinatie met de daling van het water in de Maas wordt goed in de gaten gehouden. Houd waterinfo.rws.nl in de gaten voor meer informatie.

Werking en belang stuw

Dammen, sluizen en stuwen verdelen het water en beschermen tegen overstromingen. Ook houden ze water zoveel mogelijk vast bij lage waterstanden. Met de zeven stuwen in de Maas (waaronder stuw Roermond) kan het waterpeil worden gestuurd. Beweegbare schuiven in de stuwen zorgen ervoor dat er meer of minder water doorgelaten wordt. In tijden van droogte kan de scheepvaart zo relatief lang doorvaren. En bij hoogwater gaan de stuwen helemaal open om het water snel naar zee te laten stromen. Zo blijft het water op het gewenste peil.

De vervanging van de stuw bij Roermond is voorzien rond 2035. In 2023 staat nog een keer groot onderhoud aan de stuw gepland. Meer info hierover: Maas - informatie en waterdata | Rijkswaterstaat

Stockfoto DeltaLimburg.nl
120122/HvL

Wellicht interessant