img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-1-2022 15:49

Thornerweg tussen Thorn en Kessenich (B) blijft open voor gemotoriseerd verkeer

Thorn/Kessenich (B) - 21 januari 2022 - De Thornerweg tussen Kessenich en Thorn wordt niet afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wel wil de gemeente Kinrooi (B) bekijken hoe ze de weg aan de Belgische zijde verkeersveiliger kunnen maken. De vraag om de weg af te sluiten kwam van een aantal inwoners van Kessenich. De inwoners maakten zich zorgen over de verkeersoverlast en verkeersveiligheid op de Thornerweg. Hiertegen kwam vanuit Thorn én inwoners van de gemeente Kinrooi veel protest.

img

Mening inwoners gevraagd

De vraag om de weg af te sluiten kwam van een aantal inwoners van Kessenich. De inwoners maakten zich zorgen over de verkeersoverlast en verkeersveiligheid op de Thornerweg. Omdat de afsluiting ook gevolgen heeft voor het verkeer vanuit Nederland, werd in Thorn naar de mening van de inwoners gevraagd. De gemeente Kinrooi voerde zelf ook een onderzoek uit. 

Veel inwoners maakten gebruik van de mogelijkheid om hun mening te geven, waarbij een meerderheid van de inwoners aangaf tegen de afsluiting van de weg te zijn. Inwoners gaven als de belangrijke argumenten tegen de wegafsluiting aan de kosten die gemaakt worden door het omrijden, extra CO2-uitstoot en tijdsverlies door het moeten omrijden via de N273. 

Petities aangeboden

Naast het onderzoek ontvingen beide gemeenten een petitie met handtekeningen van inwoners die tegen de wegafsluiting waren. Alle reacties zijn meegewogen in het uiteindelijke besluit. Op basis van de inbreng van de inwoners hebben de gemeente Maasgouw en Kinrooi besloten om de weg niet af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.  

Verkeersadvies voor Thorn

Door de gemeente Maasgouw wordt advies gevraagd aan een gespecialiseerd adviesbureau over de oplossing van enkele vraagstukken rondom verkeer en parkeren in Thorn. De verwachting is dat dit advies binnen enkele maanden aan het gemeentebestuur kan worden opgeleverd. De inwoners van Thorn worden over dit advies geïnformeerd en over de geadviseerde oplossingen wordt met de inwoners in overleg gegaan. Daarna wordt in de zomer van 2022 een plan gemaakt voor een reeks van verkeers- en parkeermaatregelen.

Stockfoto
210122/HvL

Wellicht interessant