img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

2-3-2022 19:25

Particuliere hulp Oekraïense vluchtelingen via Vluchtelingenhulp Nederland

2 maart 2022 - VluchtelingenWerk Nederland heeft op 2 maart een landelijk platform  nederlandvoorvluchtelingen.nl ingesteld. VluchtelingenWerk Nederland brengt vraag en aanbod samen en wijst initiatieven en aanbiedingen van particulieren in de juiste richting. Ook kunnen mensen via het platform laten horen dat zij Oekraïense en andere vluchtelingen een warm hart toedragen door een poster te downloaden en op hun raam te plakken.

img

Vraag en aanbod samenbrengen 

Veel Nederlanders willen een kamer aanbieden aan een vluchteling, vrijwilligerswerk doen of spullen brengen. Allerlei hulporganisaties en overheidsinstanties maken hier nu afspraken over en zetten de bijbehorende logistiek op. Zodra de eerste Oekraïense vluchtelingen in de opvang terecht komen zal duidelijk worden waar zij precies behoefte aan hebben. Op nederlandvoorvluchtelingen.nl maakt VluchtelingenWerk inzichtelijk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners.

Opvang en voorzieningen voor Oekraïners

Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven. Het is daarom voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Maar ze hebben wel opvang en voorzieningen nodig. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen. Het organiseren van de opvang van Oekraïners is daarom op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen. Overheidsinstanties en hulporganisaties maken de komende tijd afspraken over wie welke rol op zich neemt in deze nieuwe situatie. Zo wordt de opvang op maat gemaakt voor Oekraïners die ervoor kiezen geen asiel aan te vragen.

Nederland voor vluchtelingen

De komende dagen en weken zal het platform nederlandvoorvluchtelingen.nl daarom steeds meer initiatieven en aanbiedingen in de juiste richting wijzen. Ook kunnen mensen via het platform laten horen dat zij Oekraïense en andere vluchtelingen een warm hart toedragen door een poster te downloaden en op hun raam te plakken. 

Stockfoto
020322/HvL

 

Wellicht interessant