img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

20-3-2022 13:28

Bisschop Harrie Smeets woont zondagsmis bij in Roggel

Roggel - 20 maart 2022 - Bisschop Harrie Smeets was op zondag 20 maart aanwezig tijdens de mis in de St. Petruskerk in Roggel. Elke zondag probeert de Bisschop, als zijn gezondheid dat toelaat, om in een van de parochies in het Bisdom Roermond de mis bij te wonen. Hij nam uitgebreid de tijd om de aanwezige parochianen toe te spreken en hen na de mis persoonlijk te ontmoeten. Een verslag hoe pastoor Patrick Lipsch en de parochianen zijn bezoek hebben ervaren:  

"Vandaag mochten we onze Bisschop mgr. Harrie Smeets ontvangen in onze parochiekerk in Roggel. Elke zondag probeert de Bisschop (als zijn gezondheid dat toelaat) om de Mis bij te wonen in een van de parochies in ons Bisdom Roermond. Het was voor ons een grote verrassing en eer dat hij vandaag Roggel bezocht heeft. In het begin van de Mis heeft hij de aanwezigen toegesproken en uitleg gegeven over Mozes en de ontmoeting met God in de eerste lezing die we vandaag in de eucharistieviering mochten horen.

Aan het einde van de Mis heeft onze pastoor namens de aanwezigen de Bisschop toegesproken en in herinnering geroepen hoe Mgr. Smeets aan het begin van zijn periode als Bisschop ook Roggel heeft bezocht. Daar heeft hij een groot deel van de vrijwilligers van de parochies van onze federatie ontmoet en tijd gemaakt voor een persoonlijk gesprek met enkelen. Daar denken we als parochie nog met veel warme gevoelens aan terug. Ook drukte de pastoor onze verbondenheid als parochie uit, we voelen ons verbonden met de Bisschop, zijn familie en allen die voor hem zorgen. Die verbondenheid bestaat uit de eerste plaats uit ons gebed voor Mgr. Smeets. 

Hierna richtte de Bisschop zich met een persoonlijk woord tot de mensen die waren samengekomen. Hij sprak dankbaarheid uit voor de mooie verzorgde eucharistieviering en de ontvangst in Roggel. De Bisschop nodigde de aanwezigen uit om, indien mogelijk en gewenst, na de zegen even langs te komen voor een korte persoonlijke ontmoeting. Velen grepen deze uitnodiging aan om Mgr. Smeets te groeten, hun verbondenheid uit te spreken en even een kort persoonlijk woord met de Bisschop te wisselen.

Wij zijn blij en dankbaar voor het bezoek van de Bisschop aan Roggel, een ontmoeting die op alle aanwezigen een grote indruk heeft gemaakt. We zullen verder gaan met de mooie woorden en het sterkte getuigenis van de Bisschop in ons hart, verder gaan in verbondenheid met Mgr. Smeets."

Foto's Leon van Lier
200322/HvL
 

Wellicht interessant