img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

18-5-2022 12:00

‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 - 2025’ vastgesteld

Midden-Limburg - 18 mei 2022 - In Midden-Limburg wordt op het gebied van wonen al jaren regionaal opgetrokken vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML). Komende weken worden door de colleges van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert besluiten genomen over de actualisatie van het woonbeleid. Elke gemeenteraad wordt voorgesteld de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025 vast te stellen en die van 2018-2021 in te trekken. Besluitvorming in de diverse gemeenteraden vindt, naar verwachting, plaats in juni en juli 2022.

img

Samen gericht bouwen aan de toekomst

In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 leggen de gemeenteraden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting vast op het gebied van wonen. Uitgangspunt is dat Midden-Limburg het verbindend hart is van Limburg, waar wonen aantrekkelijk is. De kwaliteit van de leefomgeving en daarmee van het wonen is hoog. Toch zijn er op het gebied van wonen, zeker gezien de huidige woningmarkt, uitdagingen: het (laten) bouwen van voldoende woningen voor de juiste doelgroepen. De structuurvisie legt de nadruk op het tegemoet komen aan de groeiende woningbehoefte met kwalitatief het juiste aanbod. Maar ook de bestaande woningen moeten duurzamer en levensloopbestendiger worden. In deze Structuurvisie wordt ruimte gemaakt om de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment te kunnen realiseren. De ambitie, zoals opgenomen in de Structuurvisie, is hoog. Daarnaast is er aandacht voor transformatie en herstructurering. Doel is het op peil houden van de leefbaarheid in steden en dorpen en een thuis te kunnen bieden aan (toekomstige) inwoners.
 
De Structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen, omgevingsvergunningen voor het realiseren van woningbouw kunnen niet worden afgegeven op basis van de Structuurvisie. Het is niet mogelijk tegen het vaststellen van de Structuurvisie bezwaar of beroep in te dienen.

Raadplegen

De visie is na besluitvorming in de gemeenteraad digitaal raadpleegbaar via de website van de betreffende gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Ook wordt deze visie geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Stockfoto
180522/HvL

 

Wellicht interessant