img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

23-5-2022 15:11

Aanpak laaggeletterdheid in Midden-Limburg

Midden-Limburg - 24 mei 2022 - Laaggeletterdheid komt in iedere gemeente voor. Het houdt in dat mensen moeite hebben met lezen en/of schrijven, maar ook met rekenen en digitale vaardigheden. De wethouders van de Midden-Limburgse gemeenten en samenwerkingspartners hebben op donderdag 19 mei het regionaal taalakkoord Midden-Limburg ondertekend.

img

Wethouder Robert Martens, gemeente Leudal: “Namens de gemeente Leudal heb ik mijn handtekening mogen plaatsen onder het taalakkoord. Ik wil me er als wethouder voor inzetten dat hier ook in onze gemeente veel meer aandacht voor gaat komen. Wist u namelijk dat 15% van de Midden-Limburgse beroepsbevolking moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen? Hoe kunnen we ook deze mensen zo optimaal mogelijk bij de samenleving betrekken? Een vraag die we onszelf moeten stellen. Ik hoop dat het taalakkoord hiervan de start is!” 

Wethouder Math Wilms, gemeente Maasgouw: “In Maasgouw willen we dat iedereen kan meedoen. Inwoners die laaggeletterd zijn kunnen hier problemen in ondervinden. Ook zien we dat werkloosheid, schulden, gezondheidsproblemen en eenzaamheid vaker voorkomen bij deze groep. Daarom is het belangrijk om laaggeletterdheid aan te pakken.”

Startpunt

De ondertekening van het taalakkoord is het startpunt om met een breder netwerk van partners aan de slag te gaan om inwoners die moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden te bereiken en te motiveren. Met name signalering van de problematiek, samenwerken met werkgevers en onderlinge kennisdeling zijn onderwerpen die gemeentegrenzen overstijgen. Maar ook lokaal zijn er verschillende organisaties al aan de slag met dit onderwerp. 

Foto gemeente Leudal
230522/HvL

Wellicht interessant