img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-6-2022 11:55

Nieuw college en coalitieakkoord gemeente Leudal

Heythuysen - 15 juni 2022 - Op dinsdag 14 juni zijn de vier kandidaat-wethouders van de gemeente Leudal tijdens de raadsvergadering officieel benoemd. Heleen Wijers- Van der Linden van Samen Verder, Michel Graef van Samen Verder, Robert Martens van D66 en Huub van Helden van CDA vormen samen het nieuwe college voor de komende periode 2022-2026 in Leudal.

img

Het nieuwe college gaat de komende jaren fors inzetten op de opgaves voor duurzaamheid en woningbouw. Voor wat betreft woningbouw gaat het niet alleen om nieuwbouw, maar ook om verbouw en renovatie. Bij het Sociaal domein wordt er minder bezuinigd, maar dit betekent niet dat het college er geen forse bezuinigingsopdracht aan overhoudt.

Keuzes

Huub van Helden: “We gaan niet alleen aanpakken. We gaan ook prioriteren. Ons begrotingsperspectief vraagt daarom.

Michel Graef: “Ook de naderende Omgevingswet dwingt ons te kiezen: Wat willen we waar en wat willen we niet. Niet alles kan overal tegelijkertijd en dat betekent dat de raad en het college scherpe keuzes moeten maken.”

Koppeling

Robert Martens: “Het coalitieakkoord vormt voor ons het vertrekpunt. We hebben als college naar elkaar uitgesproken onze ambities jaarlijks tegen het licht te houden. Dit om te beoordelen of we met zijn allen nog steeds de juiste dingen doen.”

Heleen Wijers-Van der Linden: “Het is belangrijk dat we geen uitvoering geven aan een op zichzelf staand plan, maar dat we hierbij nadrukkelijk de koppeling maken met wet- en regelgeving, de strategische visie en ander bestaand beleid in de gemeente Leudal. De eerste contouren worden in de begroting voor het komende jaar zichtbaar.” 

Aandacht

Heleen Wijers- Van der Linden: “Naar ons idee kan vernieuwing alleen ontstaan wanneer er sprake is van een stevig fundament, integraliteit, vertrouwen, samenwerking en ruimte voor creativiteit."

Robert Martens: “We vinden de afstand tussen inwoners en de Leudalse politiek te groot, terwijl onze inwoners juist zo belangrijk zijn. Participatie wordt dan ook een punt waar we meer aandacht aan gaan besteden.”

Aan de slag

Burgemeester Désirée Schmalschläger: “We staan aan het begin van een uitdagende periode. Dit vraagt om een bestuur dat aanpakt, investeert en keuzes maakt. Dat doen we niet alleen maar samen met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en dus vooral ook met de buitenwereld. De opgaves liegen er niet om, aan de slag dus!”

Meer informatie

de portefeuilleverdeling (de nieuwe portefeuilleverdeling wordt binnenkort op die webpagina vermeld)

de speerpunten van het coalitieakkoord  

Foto Paul Rous
150622/HvL

Wellicht interessant