img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-7-2022 14:15

Beoogde coalitiepartijen Roermond sluiten akkoord

Roermond - 8 juli 2022 - In Roermond presenteerden LVR, GroenLinks, VVD en PvdA op vrijdag 8 juli het coalitieakkoord ‘De stad van ambitie, daadkracht en verbinding’. Het is de eerste keer in de Roermondse geschiedenis dat deze partijen met elkaar een coalitie vormen. In het coalitieakkoord beschrijven de coalitiepartijen hun gezamenlijke ambities en de hoofdlijnen van keuzes voor de komende jaren.  De kandidaat wethouders worden op woensdag 13 juli geïnstalleerd, waarna het nieuwe college van B&W van start gaat.

img

De onderhandelaars lichtten de inhoud van het akkoord vandaag toe bij Praktijkonderwijs Roermond. Formateur Dirk Franssen en tevens kandidaat wethouder voor de LVR: “We hebben bewust voor deze locatie gekozen. Jeugd, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling zijn namelijk enkele van de vele belangrijke thema’s in ons akkoord. Maar bovenal willen wij hiermee laten zien dat wij een college willen zijn dat niet alleen vanuit het stadhuis bestuurt. Wij willen een college zijn dat zichtbaar en in verbinding is met de wijken en kernen’, vooral dicht bij de praktijk. Wij willen daarbij oog en oor hebben voor wat er daadwerkelijk speelt in de samenleving en wat onze inwoners bezighoudt. Onze stad zit vol ideeën, waar we echt naar willen luisteren en die we waar mogelijk ook samen willen omzetten naar actie. Aanpakken dus. Dat is waar de stad behoefte aan heeft.”

Akkoord op hoofdlijnen

In het coalitieakkoord beschrijven de coalitiepartijen hun gezamenlijke ambities en de hoofdlijnen van keuzes voor de komende jaren. Daarmee zetten de partijen een streefbeeld neer. De route ernaartoe wordt de komende jaren bepaald, mede afhankelijk van de actualiteit en omstandigheden. Daarbij is er veel aandacht voor grote opgaven op onder andere de stedelijke ontwikkeling, de woningmarkt, binnen het sociaal domein en op de arbeidsmarkt. Ook willen de partijen investeren in de energietransitie, meer groen in de stad en andere vormen van klimaatadaptatie. Daarnaast zal het op orde brengen en houden van de gemeentefinanciën ook de komende jaren een uitdaging zijn. 

Lees hier het coalitieakkoord ‘De stad van ambitie, daadkracht en verbinding’ (Pdf, 3 MB)

Onderhandelingen

Het coalitieakkoord werd gepresenteerd na een periode van onderhandelen, die startte op 8 april. Vanaf 25 mei zijn de partijen in de huidige samenstelling met elkaar aan de slag gegaan om tot een akkoord te komen. Franssen: “We hebben te maken met veel opgaves en uitdagingen en uiteraard heeft iedere partij zijn eigen kijk op wat nodig is voor Roermond. We hebben de afgelopen maanden prettig en constructief gewerkt aan een afgewogen akkoord met ambitie, daadkracht en verbinding. Een akkoord dat antwoord geeft op de uitdagingen in Roermond en qua inhoud de samenstelling van alle partijen weerspiegelt. Ik ben er trots op dat dit is gelukt.”

Benoeming wethouders

De kandidaat wethouders - Dirk Franssen, Jos van Rey, Marianne Smitsmans, Vincent Zwijnenberg en Felix van Ballegooij - zullen op woensdag 13 juli worden geïnstalleerd, waarna het nieuwe college van B&W van start gaat.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
080722/HvL

Wellicht interessant