img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-7-2022 11:42

Rijkswaterstaat - Een jaar na het hoogwater in Limburg

Limburg - 12 juli 2022 - De hoogwatergolf die in juli 2021 grote delen van Limburg onder water zette, was een crisis van ongekende omvang. Samen met onder meer de veiligheidsregio’s en waterschappen werkte Rijkswaterstaat in deze periode met man en macht om de schade te beperken en slachtoffers te voorkomen. Dit was de ultieme test voor de Maaswerken en de vernieuwde crisisorganisatie. 

Herstelwerkzaamheden

Het water stond extreem hoog en er dreven grote objecten door de Maas. Dit heeft veel schade veroorzaakt. Rijkswaterstaat haalde, zodra het kon, miljoenen kilo's zwerfafval en hout uit de Maas.

Samen met de onderhoudsaannemers is het hele beheersgebied geïnspecteerd om de plekken op te sporen waar herstel- of opruimacties nodig waren. Er zijn tijdens en na de hoogwatergolf bijna 3000 meldingen vastgelegd van schade aan objecten en afval.

Schade

Als eerste zijn de schades (ruim 700 meldingen) hersteld die invloed hadden op de hoogwaterveiligheid. Ook is geprobeerd de vaarweg weer beschikbaar te maken. De schade bestond onder meer uit weggeslagen oevers (erosie) en meters diepe stroomkuilen in de bodem van de Grensmaas.

Er lag extra zand op plekken waar dit niet gewenst is. Er was schade aan borden, markeringen, bruggen, sluizen en stuwen. Bij de start van het hoogwaterseizoen (1 november 2021) waren alle meldingen die gaan over veiligheid en beschikbaarheid van de vaarweg afgerond en was de hoogwaterveiligheid weer op het oude niveau.

Waterbeheer

Regen in het stroomgebied van de Maas in Frankrijk en België kan zorgen voor hoogwater in de Maas in Nederland. Daar waar mogelijk heeft de Maas daarom extra ruimte gekregen.

Verbeterpunten

Waar mogelijk worden maatregelen getroffen om overstromingen te voorkomen. Elke crisis kent  verbeterpunten. Door het evaluatierapport door het NIPV kan ook van deze crisis worden geleerd. Zo moet er meer aandacht komen voor de rollen en taken in de crisisorganisatie. Zowel binnen Rijkswaterstaat als in de samenwerking met partners.

Nieuwe inzichten

Het werken aan de Maas is nooit af. Onder andere door de klimaatveranderingen en nieuwe inzichten. Samen met andere overheden en partijen zorgt Rijkswaterstaat dat we in de toekomst beter kunnen omgaan met hevige neerslag. Maar ook met perioden van droogte. En zorgen we voor voldoende zoetwater. Zo houden we ons land veilig, bereikbaar en leefbaar.

Video en tekst Rijkswaterstaat
Foto Tim Vogels|DeltaLimburg.nl (ter hoogte van Buggenum juli 2021)

Wellicht interessant