img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-8-2022 17:05

Mogelijke aanscherping onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Limburg - 12 augustus 2022 - Boeren en tuinders die in de knel komen met beregenen, mocht er een aanscherping komen op het sinds 14 juli 2022 geldende onttrekkingsverbod op oppervlaktewater, kunnen dat tot maandagochtend 15 augustus melden bij Waterschap Limburg. Belangrijk criterium is dat de boer geen andere mogelijkheid heeft om aan water te komen dan uit de beken. De situatie is zorgelijk. Droogval in de beken neemt toe. Er wordt volgende week wel wat regen verwacht, maar niet voldoende.

img

Waterschap Limburg gaat na overleg met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) inventariseren welke boeren in nood komen mocht de droogte van nu aanhouden en het huidige onttrekkingsverbod worden verscherpt. 

Chrit Wolfhagen van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg.: "Als waterschap willen we op korte termijn inzicht hebben in de boeren en tuinders die in de problemen zouden kunnen komen’, zegt  ‘Zo hebben we genoeg tijd om te bekijken waar de knelgebieden zijn en hoe we dit kunnen oplossen, mocht het zover komen. Ik roep de betreffende agrariërs op om zich te melden."

Boeren en tuinders die volledig zijn aangewezen op oppervlaktewater, kunnen hierdoor in de problemen komen. Vooruitlopend hierop wil Waterschap Limburg weten hoeveel agrariërs in de kapitaalintensieve teelten in nood zouden komen als een volledig onttrekkingsverbod wordt afgekondigd. Achterliggend idee is dat het water dan via maatwerk zo lang mogelijk voor deze categorie kan blijven worden ingezet.

Melden

Boeren en tuinders kunnen zich tot maandag 15 augustus 8.00 uur melden via het formulier op www.waterschaplimburg.nl/droogte. Het waterschap neemt vervolgens contact op met de melders, als het tot een daadwerkelijk verbod komt. Belangrijk criterium is dat de boer geen andere mogelijkheid heeft om aan water te komen dan uit de beken.

LLTB-bestuurder Peter van Dijck: "Het is van belang dat alleen ondernemers zich melden die geen andere opties voor beregening hebben dan oppervlaktewater. En ik zou agrarische ondernemers zelfs willen vragen om zoveel mogelijk alternatieven in te zetten om oppervlaktewater te sparen voor collega’s die écht niet anders kunnen."

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
120822/HvL

Wellicht interessant