img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

16-11-2023 10:50

LG De Grenslaupers - De 'Halve van Ell'

Ell - 16 november 2023 - Op zondag 26 november wordt de 33e editie van de Halve Marathon van Ell georganiseerd. De deelnemers uit Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, de Belgische en Duitse grensstreek en zelfs uit Frankrijk zijn weer welkom. Deze halve marathon wordt geheel door vrijwilligers van LG De Grenslaupers opgezet en uitgevoerd.

img

Halve van Ell 2023

De start en finish zijn in Ell. Er wordt gelopen van de Kampstraat via enkele woonwijken naar het buitengebied, Haler, Neeritter, Hunsel, Ittervoort, terug naar de Hunnissenstraat, recht tegenover de start. Een keuze die afgelopen jaar gemaakt is om zo zuinig mogelijk met de beschikbare vrijwilligers en verkeersregelaars om te kunnen gaan.

De inschrijving kan alleen online: vóór-inschrijving is mogelijk tot en met 19 november middernacht. Wie daarna online inschrijft betaalt een opslag op het inschrijfgeld. Die na-inschrijving – online – kan tot en met 23 november middernacht.

Groepsinschrijving is ook mogelijk: aan groepen van 11 personen die middels een apart formulier inschrijven wordt een korting verleend in de vorm van korting op het inschrijfgeld én de 11e deelnemer is gratis! Stuur dan een e-mail naar halvemarathon@degrenslaupers.nl.

Er zijn drie afstanden. Hoofdafstand is een opgemeten en gecertificeerde 21 km en 97,5 m, halve marathon. Daarnaast twee aftakkingen van die hoofdroute één ruim 8 en één ruim 13 km. Alle afstanden worden gelopen op zoveel als maar mogelijk verkeersvrije wegen, paden en fietspaden. Voor veiligheid wordt gezorgd door een legertje verkeersregelaars, afzethekken, linten en pijlen.

De tijdregistratie is een netto tijdregistratie. Dat wil zeggen dat door het passeren van matten het start- en finishmoment gemeten wordt. De tussenliggende tijd is de netto gelopen tijd.

Praktische informatie

wanneer - zondag 26 november 2023, aanvang 10.30 uur  

waar - start is op de Kampstraat in Ell, finish in de Hunnissenstraat in Ell

meer informatie - zie deze webpagina van De Grenslaupers 

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio!

Foto LG De Grenslaupers
211023/HvL


 

Wellicht interessant