img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

7-11-2022 16:02

Draagvlakmeting ondernemers Heythuysen van start

Heythuysen - 7 november 2022 - Op 3 november jl. organiseerde het bestuur van de Stichting BIZ Centrummanagement Leudal (CML) een informatieavond voor ondernemers bij De Tump in Heythuysen over hun plan voor een nieuwe Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het winkelgebied in Heythuysen. Tijdens deze avond zijn er ook stembiljetten uitgereikt om te kunnen achterhalen of er genoeg draagvlak is onder ondernemers voor een nieuwe BIZ. Er kan tot 25 november worden gestemd.

img

Stem uitbrengen 

Ondernemers hebben tot 25 november de tijd hun stem uit te brengen of ze voor of tegen de BIZ zijn. Tweederde van het aantal bijdrageplichtige ondernemers moet vóór de BIZ stemmen bij een minimale respons van de helft van het totaal aantal bijdrageplichtige ondernemers en de voorstemmers moeten een WOZ waarde vertegenwoordigen van groter dan de helft.

Wethouder Robert Martens: “Als gemeente ondersteunen we de BIZ van harte. We zien welke positieve bijdrage de BIZ levert aan het winkelgebied in Heythuysen. Daarom geven we ook een bijdrage aan het centrummanagement.”

Wens

In het coalitieakkoord 2022-2026 heeft het college de wens uitgesproken om onder de noemer ‘Samen bouwen aan Leudal,’ ook de Bedrijven Investeringszones (BIZ) in de gemeente te bevorderen. Op voorstel van het college heeft de raad tijdens de raadsvergadering van 1 november jl. dan ook besloten medewerking te verlenen aan de instelling van een nieuwe Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het winkelgebied in Heythuysen. Dit voor de periode van 2023-2027.

Indien uit de draagvlakmeting blijkt dat er sprake is van voldoende draagvlak onder de ondernemers voor de BIZ kan de verordening in werking treden.

Over BIZ

De BIZ is er voor en door ondernemers. De BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Hier betalen alle ondernemers aan mee, waardoor er niet langer zogeheten ‘freeriders’ zijn. Dit zijn niet-leden van een bedrijvenvereniging die gratis meeliften op de voordelen van een BIZ. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet, is een gebiedsgerichte belastingheffing die door de gemeente op verzoek van de ondernemers kan worden ingesteld. Grondslag is de Wet op de Bedrijven Investeringszones. De rol van de gemeente is vooral het faciliteren van het proces om te komen tot de invoering van een BIZ.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
071122/HvL

Wellicht interessant