img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

17-11-2022 11:05

Bisdom Roermond verhuist naar één locatie in Roermond

Roermond - 17 november 2022 - Het bisdom Roermond gaat de kantoren van alle medewerkers en de woning van de bisschop concentreren op één centrale locatie in Roermond. Op dit moment is het bisdom nog op twee plekken gevestigd. Het voormalige grootseminarie aan de Swalmerstraat wordt het woon- en werkadres van de bisschop en het kantooradres voor de medewerkers van het bisdom. Het huidige bisschopshuis aan de Paredisstraat in Roermond gaat een andere bestemming krijgen. 

img

Bisschop Harrie Smeets heeft na uitvoerig overleg met diverse adviseurs dit principebesluit genomen. De komende maanden zal dit plan verder uitgewerkt worden. Binnen het bestaande gebouwencomplex aan de Swalmerstraat worden een appartement voor de bisschop en enkele gastenruimtes gecreëerd. De rest van het pand is al in gebruik als kantoor voor een deel van het bisdompersoneel en wordt geschikt gemaakt voor alle medewerkers, met aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen. Ook worden de bestaande ruimtes voor vergaderingen en representatieve ontvangsten gerenoveerd.

Reorganisatie

Het besluit dat nu genomen is, is een uitvloeisel van de reorganisatie van het bisdom drie jaar geleden. Toen werd al aangekondigd de huisvesting van het bisdom te heroverwegen. Voor de locatie Swalmerstraat is onder andere om historische en praktische redenen gekozen. Het pand is goed bereikbaar, heeft een eigen parkeergelegenheid en ruime vergaderfaciliteiten. Bovendien heeft het gebouw met de bekende Caroluskapel al meer dan 600 jaar een religieuze bestemming.

Eeuwenlange religieuze bestemming

De oudste delen van het complex dateren uit de 14e eeuw. Tot 1783 was het een klooster van kartuizer monniken. Daarna heeft het korte tijd dienst gedaan als klooster voor zusters norbertinessen. In de 19e eeuw bracht toenmalig bisschop Johannes Paredis de priesteropleiding van het heropgerichte bisdom Roermond in het gebouw onder. Sindsdien is het pand eigendom van het bisdom Roermond. In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben diverse diensten van het bisdom al hun intrek in het pand genomen.

Herbestemming bisschopshuis aan Paredisstraat

Nu de hele bisdomorganisatie naar de Swalmerstraat verhuist, betekent dit dat het huidige bisschopshuis aan de Paredisstraat in Roermond een andere bestemming gaat krijgen. Welke dat is, is nog niet bekend. Het bisdom wil het pand niet verkopen, maar zelf herbestemmen. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel onderzocht. De voormalige stadsboerderij is sinds 1860 als bisschopshuis in gebruik. Voor die tijd woonden de bisschoppen op diverse locaties in de stad. Voor de voormalige bisdomkantoren aan de Neerstraat in Roermond wordt bekeken of deze in het herbestemmingsplan van het huidige bisschopshuis meegenomen kunnen worden.

Foto Bisdom Roermond
171122/HvL

Wellicht interessant