img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

18-6-2023 13:22

Sfeerimpressie opening Witte Anjer perkje in Maasbracht

Maasbracht - 18 juni 2023 - De afgelopen weken is er hard gewerkt op het Kerkplein in Maasbracht. Veel stenen van het plein hebben plaatsgemaakt voor borders. Speciaal om de veteranen uit Maasgouw te eren, is hier - geholpen door enkele veteranen - een Wit Anjer Perkje aangelegd, als symbool voor erkenning en waardering voor alle Maasgouwse veteranen. Dit perkje werd afgelopen vrijdag officieel geopend door burgemeester Stef Strous. DeltaLimburg.nl was erbij en maakte deze videoreportage:

Integrale tekst van de toespraak van de werkgroep Veteranen tijdens de officiële opening:

"Eind 1947 liet legercommandant generaal Simon Hendrik Spoor voor zijn militairen in Indonesië een briefkaart drukken met daarop een prent van Christus aan het kruis en een knielende menigte. De linkerhelft van de prent representeert de oorlog in donkere kleuren, vlammen en oorlogsmateriaal. De rechterhelft laat een lichte, dankende groep mensen zien die de vrede voorstellen. Jan Soldaat staat centraal op de prent naast de gekruisigde Christus. Onder de prent staat het gedicht ‘God en Jan Soldaat’: ik lees voor.

Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat,

Als hooge nood en bitt’re strijd ons wacht,

De nood voorbij, het land in vredesstaat,

Vergeten wordt de Heer en Jan Soldaat veracht.

Generaal Spoor wilde de burgermaatschappij laten nadenken over de situatie waarin de Nederlandse militair zich in 1947, vlak na de 2e Wereldoorlog bevond.

Spoor vond de negatieve en uiterst kritische houding van burgers tegenover Nederlandse militairen volstrekt onterecht. Juist met het oog op de naderende demobilisatie en terugkeer van de militairen vanuit Indonesië in de Nederlandse maatschappij, was deze oproep actueel. Jongemannen die hun leven waagden in de uitoefening van hun militaire plicht moesten niet worden uitgemaakt voor moordenaars of bezetters, maar moesten kunnen rekenen op steun en maatschappelijke acceptatie.

Steun aan veteranen en maatschappelijke acceptatie: nog steeds actueel. Erkenning, waardering en zorg zijn de drie pijlers van de Veteranenwet. Ook de gemeente Maasgouw telt vele veteranen, een deel, waaronder ikzelf, is in actieve dienst. Zij dienden Nederland onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)missies voor vrede, veiligheid en stabiliteit.

De veteranen van de gemeente Maasgouw komen periodiek bijeen, het zijn altijd bijzondere ontmoetingen, tussen jong en oud, tussen mensen met verschillende achtergronden. Er is dan aandacht voor elkaars ervaringen, ervaringen die mensen vormden en die men de rest van het leven bij zich draagt. Tijdens die ontmoetingen was de burgemeester telkens aanwezig, dit en de inzet van mevrouw Conny Salden, wordt door onze veteranen zeer gewaardeerd. Het gevoel na zo’n bijeenkomst is er een van voldoening, verbroedering maar ook een gevoel van noodzakelijkheid om aandacht te geven aan wat de veteranen voor Nederland hebben betekend. Dit gevoel van noodzakelijkheid overigens is bij alle veteranen die in de werkgroep veteranen Maasgouw zitten altijd leidend geweest, om meetings inhoudelijk verder vorm te geven, met de gemeente in gesprek te zijn. Er is waardering voor elkaars inbreng, en er is waardering voor ieders inbreng tijdens ontmoetingen, bij deze gelegenheid maar, als voorschot, ook bij toekomstige gelegenheden.

Eind 2022 werd een aantal veteranen benaderd door Conny Salden om mee te denken over de realisatie van een Witte Anjer perk. Zoals u wellicht weet is de witte anjer het symbool van het verzet en staat de anjer sinds 2005 voor de waardering en het respect voor de NL-veteranen.

Dit witte anjerperk is een zichtbaar bewijs voor de waardering van de Gemeente Maasgouw (aan het NL-verzet en) voor de militairen die sinds 1945 dienden in oorlogsomstandigheden of tijdens vergelijkbare situaties zoals vredesmissies in internationaal verband.

In iedere familie kent men wel mensen die voor Nederland hebben gediend en veteraan zijn. Voor de veteranen en hun partners is het een symbool voor respect en waardering.

Denkend aan het gedicht van God en Jan Soldaat, is er geen betere plek voor het Witte Anjerperk dan deze locatie. Ingeklemd tussen de kerk en de woning van meneer pastoor!

Wellicht zijn er veteranen die morgen naar Roermond gaan, naar de Limburgse veteranendag, net zoals vorig jaar ook dit jaar met stralend weer. Of volgende week zaterdag Den Haag, naar de nationale veteranendag. Alvast een mooie dag gewenst die dat mag brengen waar je als veteraan behoefte aan hebt.

De Gemeente Maasgouw laat zien dat het belangrijk is dat veteranen elkaar ook hier kunnen ontmoeten, het is mooi dat dit in deze gemeente mogelijk is gemaakt.

Namens alle veteranen van de Gemeente Maasgouw wil ik u allen danken voor uw steun om dit witte anjerperk te realiseren. Daar mogen we trots op zijn.

Dank u wel."

Foto en videoreportage Gerard van den Braak|DeltaLimburg.nl
180623/HvL

 

Wellicht interessant