img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

29-11-2023 17:25

Inwonersbijeenkomst over herontwikkeling 'Winkelhart Heel'

Heel - 29 november 2023 - Op donderdag 14 december organiseert Gemeente Maasgouw in Heel een participatiebijeenkomst voor de inwoners van Heel. Sinds 2021 wordt samen met ondernemers, inwoners en maatschappelijke partijen nagedacht over de toekomst van het dorpscentrum van Heel. Als eerste wordt met het deelproject 'Winkelhart Heel' aan de slag gegaan. Woont u in Heel en wilt u graag meepraten over de toekomstige inrichting van het winkelhart in Heel? Kom dan naar deze bijeenkomst!

img

Tot nog toe

In 2021 is door de gemeente aan bureau Cosi gevraagd om samen met ondernemers, inwoners en maatschappelijke partijen een centrumvisie voor Heel op te stellen. Hiervoor zijn in 2022 verschillende sessies georganiseerd met ondernemers, inwoners en organisaties die actief zijn in Heel. De resultaten van dit proces zijn te vinden in het document 'Centrumvisie Heel 2023-2030'. In de centrumvisie Heel hebben ondernemers, inwoners en maatschappelijke partijen twaalf projecten beschreven die zij graag gerealiseerd willen zien om het dorpscentrum verder te ontwikkelen. 

Winkelhart Heel

Het college heeft besloten om als eerste met het deelproject ‘Winkelhart Heel’ aan de slag te gaan. De gemeente heeft adviesbureau Rho Adviseurs uit Eindhoven in de arm genomen om voor het gebied Heerbaan – Wilhelminaplein – Dorpsstraat een ontwikkelplan op te stellen. Dit gebeurt samen met de partijen die plannen willen uitvoeren in dit gebied. Het streven is om dit plan in het eerste kwartaal van 2024 gereed te hebben, zodat daarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Meerdere scenario's

De afgelopen maanden hebben er gesprekken plaatsgevonden met eigenaren, ondernemers en ontwikkelende partijen. Op basis van deze opgehaalde reacties is er een aantal ontwikkelscenario’s opgesteld. Deze scenario’s willen wij graag toelichten aan alle belangstellenden, en wij willen daarbij graag horen welk scenario uw voorkeur heeft en waarom. Uw input helpt ons een keuze te maken welk scenario uiteindelijk uitgewerkt gaat worden tot voorkeursalternatief. 

Praktische informatie

wanneer - donderdag 14 december 2023, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

waar - CC Don Bosco, Mgr. Savelberweg 100 in Heel

voor wie - inwoners van Heel die graag willen meepraten over de toekomstige inrichting van het winkelhart in Heel 

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio!

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
291123/HvL

 

Wellicht interessant