img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-5-2024 14:02

Cursiefje deken Miltenburg - Europese verkiezingen donderdag 6 juni 2024

Thorn - 27 mei 2024 - Deken Wim Miltenburg van het dekenaat Thorn deelt regelmatig zijn persoonlijke kijk op het leven in zijn 'Cursiefjes'. Soms zomaar tot vermaak. Een andere keer serieus van toon, zodat het tot nadenken stemt. Dit is zijn nieuwe column, die we met zijn toestemming hier natuurlijk weer graag met jullie delen: 

img

Europese verkiezingen donderdag 6 juni

De gezamenlijke bisschoppenconferenties in de EU roepen alle gelovigen op bij de komende verkiezingen verantwoord te stemmen. Zij hebben hiertoe een verklaring uitgegeven. Als gelovige mensen hebben we een verantwoordelijkheid die zich ook uitdrukt in ons stemgedrag. Dat we de kansen grijpen die ons geboden worden om de christelijke boodschap te bevorderen in onze wereld die nooit ideaal is en waar zeker ook veel op aan te merken is. Het is aan ons dat we zorgen dat God niet uit onze samenleving verdwijnt; dat we niet zwijgend toekijken. Wat we vanuit onze christelijke overtuiging kúnnen doen, moeten we ook doen.

Roepen we voor het maken van een goede keuze de H. Geest aan, bijvoorbeeld door onderstaand gebed.

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
- En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.

Amen

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Wellicht interessant