img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-6-2024 13:28

Onderzoek naar kwaliteit restanten kasteel Heel na brand

Heel - 4 juni 2024 - Een gespecialiseerd bureau gaat in juni onderzoek doen naar de gevels en binnenmuren van Chateau Heel, om zo duidelijkheid te krijgen over de technische staat van de onderste laag van het kasteel, dat op 28 december 2023 door een grote brand werd verwoest. Dat meldt Gemeente Maasgouw. De conclusies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) over de technische kwaliteit van de restanten van het kasteel vormen ook de basis voor de toekomstige ontwikkelingen op dit terrein.  

img

Op een aantal plekken worden in de muren monsters afgenomen van het metselwerk. Dit gebeurt door middel van boringen. De monsters worden vervolgens onderzocht en moeten duidelijkheid geven over de technische staat van de onderste laag van het kasteel.

Aanvankelijk zou eerst de bovenste laag gesloopt moeten worden, zodat de overige delen veilig gesteld konden worden. Maar tijdens het uitwerken van het stut- en stempelplan en het sloopplan liep de eigenaar tegen risico’s aan. Daarom is er opnieuw ter plaatse overleg geweest tussen de eigenaar, de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente. Op advies van de RCE wordt nu eerst onderzoek gedaan naar de onderste laag van het kasteel.

Op basis van de onderzoeksresultaten volgt een nieuw advies van de RCE of en wat van de restanten behouden kan blijven voor hergebruik in het toekomstige bouwplan. Op basis van het advies van de RCE maakt de eigenaar een sloopplan. Dit plan wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de RCE. Na goedkeuring van de RCE kan de eigenaar een omgevingsvergunning aanvragen. Nadat deze verleend is kan de eigenaar opdracht voor de sloop geven.

De conclusies van de RCE over de technische kwaliteit van de restanten van het kasteel vormen ook de basis voor de toekomstige ontwikkelingen op dit terrein.

Meer informatie

Op deze webpagina van Gemeente Maasgouw vindt u alle informatie over de herontwikkeling van Kasteel Heel. 

Archieffoto DeltaLimburg.nl (kasteel Heel voor de brand)
040624/HvL Wellicht interessant