img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-6-2019 16:10

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater wordt van kracht

Regio - Waterschap Limburg stelt op vrijdag 7 juni 2019 om 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod geldt voor de agrarische sector en ook voor het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten en het beregenen van sportvelden. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2019. 

img

Door de droogte van 2018 en een drogere winter en tot nu toe relatief droog voorjaar, zijn de afvoeren van de beken te laag. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen, acute schade in beken tegen te gaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer.  

Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Het waterschap houdt ook de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor.

Uitzonderingen op het verbod:
1.       Beken met voldoende afvoer: de Niers, de  Swalm, de Heukelomsebeek (tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk), de Eckeltsebeek (tussen de Maas en de Spitsbrug), de Neerbeek (tussen de Maas en Winkelmolenstuw), Oostrumsche Beek (tussen de Maas en de watermolen in Geysteren), de Boschmolenplas, de Roer, de Jeker en de Geleenbeek (vanaf de zuivering in Hoensbroek);
2.       Weidepompen die zorgen voor drinkwater voor vee;  
3.       Vergunde onttrekkingen uit grondwater; 
4.       Vergunninghouders voor onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

Het is mogelijk om een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod aan te vragen als nut en noodzaak van de onttrekking voldoende onderbouwd is en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt.

Meer informatie? Neem dan contact op met Waterschap Limburg, telefonisch via 088-8890100 of per e-mail via info@waterschaplimburg.nl

Vissterfte of een vreemde geur/kleur van het water melden? Dat kan 24 uur per dag telefonisch bij het Meldpunt Water van Waterschap Limburg via 0800-0341.

Wellicht interessant