img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-8-2019 06:05

Bevrijdingsfestival Limburg ook komende jaren in Roermond

Roermond - Roermond blijft ook de komende jaren gastheer van het jaarlijkse Bevrijdingsfestival Limburg. Dat heeft het stichtingsbestuur bekendgemaakt op woensdag 21 augustus 2019. De locatie verandert wel: niet de Markt, maar het zogeheten ARLO-terrein is voortaan de hoofdlocatie van het festival. Dit terrein ligt tussen de Maas en de Arloflat en heeft al de bestemming evenemententerrein.  

Dat het festival in Roermond zou blijven, was niet zeker omdat de locatie Markt te veel beperkingen met zich meebracht voor de organisatie. De gemeente Roermond en de organiserende stichting zijn samen op zoek gegaan naar een alternatief en hebben dat gevonden in het ARLO-terrein. Hier kan de organisatie het evenement verder ontwikkelen en ervoor zorgen dat de exploitatie ook in de toekomst rond komt. Omwonenden zijn vandaag geïnformeerd en zij worden ook bij  het traject van vergunningverlening goed betrokken. 

Naast het ARLO-terrein als centrale locatie, wordt er nog nagedacht over het in stand houden van verbindende activiteiten met de binnenstad.

De gemeente Roermond is verheugd dat het festival voor de stad behouden blijft. Dat heeft alles te maken met feit dat ge- en herdenken onlosmakelijk verbonden is met de stad. Roermond is destijds zwaar getroffen en beschadigd. Deze geschiedenis heeft ertoe geleid dat Roermond bekend staat als dé veteranenstad van Limburg, waar ieder jaar uitgebreid bij wordt stilgestaan.   

De viering van 75 jaar bevrijding wordt gezien als een kantelpunt in de wijze waarop we herdenken en vieren. Centraal in deze lustrumviering staat de doelstelling om het herdenken en vieren van vrijheid, wanneer de ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog niet meer in onze samenleving aanwezig zijn, toekomstbestendig vorm te geven en structureel in te bedden in onze maatschappij. Met die opdracht gaat de stichting verder aan de slag.

Foto: DeltaLimburg.nl (editie 2019)

Wellicht interessant