img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-10-2019 10:11

Provinciale primeur voor Laurentius: eerste Geriatrische Trauma-Unit

Roermond - Als eerste ziekenhuis in Limburg start het Laurentius Ziekenhuis met een speciale Geriatrische Trauma-Unit (GTU). Concreet betekent dit dat er op de afdeling orthopedie een aantal kamers gereserveerd zijn voor 70-plussers die met een gebroken heup in het ziekenhuis belanden.  Jaarlijks melden zich ongeveer 200 patiënten met een gebroken heup, een aantal dat al een aantal jaren stijgt en naar verwachting ook zal blijven stijgen. 

De opzet van deze afdeling is het gevolg van de samenwerking tussen de afdelingen orthopedie en geriatrie die de laatste jaren steeds intensiever is geworden.

Orthopeed Guido Dekkers: “Wanneer een 70-plusser in het ziekenhuis terecht komt met een gebroken heup dan is dit meestal een patiënt die meerdere gezondheidsproblemen tegelijk heeft die de oorzaak kunnen zijn van de val en de gebroken heup. Voorbeelden zijn geheugenproblemen, een slechte voedingstoestand, minder spierkracht als gevolg van minder lichaamsbeweging, gebruik van veel medicijnen en botontkalking. Een gebroken heup is voor ons doorgaans een signaal dat er meer aan de hand kan zijn. Om deze groep patiënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is de geriater sinds een aantal jaar in medebehandeling."

Geriater Martine Newton: “Allereerst gaan we op zoek naar een onderliggende oorzaak van de val. Verder is van patiënten met een heupfractuur bekend dat ze meer kans hebben op complicaties rondom en na de operatie, zoals een longontsteking, constipatie of acute verwardheid. Als gevolg deze complicaties kan een patiënt zijn zelfstandigheid (tijdelijk) verliezen. De insteek van de behandeling op de GTU is om de patiënt breed in kaart te brengen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en het functioneren vooraf aan de opname. Als gevolg van geheugenproblemen of verwardheid kunnen patiënten hun klachten of ongemakken minder goed verwoorden. Daarom wordt actief gezocht naar eventuele complicaties. De patiënten worden op vaste kamers opgenomen op de afdeling, daar wordt de zorg en expertise voor de geriatrische patiënt geclusterd.”

Doordat maar twee specialismen (geriater en orthopedisch chirurg) verantwoordelijk zijn voor de zorg voor deze doelgroep is er goed overzicht over de complexe problematiek van de patiënt. Eventuele complicaties worden sneller opgemerkt en kunnen tijdig worden behandeld of zelfs worden voorkomen. Naar verwachting zal de komst van de GTU een positieve invloed hebben op de gemiddelde ligduur van de patiënten en het aantal heropnames. P

Foto: Laurentius Ziekenhuis
 

Wellicht interessant