img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

2-11-2019 12:28

Start renovatie sporthal ’t Maasveld Neer maart 2020

Neer - De voorbereidingen voor de renovatie van Sporthal ’t Maasveld in Neer zijn in volle gang. Een initiatief van vele verenigingen en de Neerse gemeenschap. Met de daadwerkelijke start van de uitvoering in maart 2020, is de gerenoveerde sporthal voor het nieuwe sportseizoen (september 2020) klaar voor de toekomst. Zo’n veertig clubs werken samen aan ’t Maasveld.

img

Pieter Derikx, Edwin van Pol en Marcel Wellmans, commissie gebouwen en infra van ’t Maasveld: ‘We kunnen nu écht van idee naar werkelijkheid met ’t Maasveld. Een initiatief van vele verenigingen en onze gemeenschap. Met de daadwerkelijke start van de uitvoering in maart 2020, zijn we met de gerenoveerde sporthal voor het nieuwe sportseizoen (september 2020) klaar voor de toekomst.”

Bij de renovatie staat de functionaliteit centraal, daarna pas de vormgeving. De gemeenteraad van Leudal stelde eind 2017 een € 500.000 beschikbaar voor de renovatie van de sporthal en € 1.000.000 voor de realisatie van de Open Club-gedachte. ’t Maasveld is sinds 2016 de eerste Open Club van Limburg. Zo’n veertig clubs werken samen aan ’t Maasveld.

Ook wordt rekening gehouden met de concerten en evenementen, zoals BCL Carnavalstreffen, Marleen Rutten en Lightfield Festival, die met enige regelmaat plaatsvinden in de hal.

“In december 2019 verwachten we het schetsontwerp voor de renovatie van de sporthal gereed te hebben,” vertelt Pieter. “De daadwerkelijke renovatie kan dan in maart 2020 starten. In de planning van de betrokken verenigingen is daarmee al rekening gehouden. De overige werkzaamheden volgen spoedig daarna, waaronder de verbinding tussen de clubgebouwen. Edwin: “Eind dit jaar verwachten we ook een besluit van de provincie Limburg over de ontwikkeling van de veilige wieleromgeving in Leudal. Het college van Leudal heeft eind 2018 al aangegeven bereid te zijn om financieel bij te dragen als de provincie ook bijdraagt.”

’t Maasveld koestert de (vak)kennis en kunde van alle betrokkenen, zowel de commissie gebouwen en infra, overige commissies, diverse verenigingen en gemeenschap.


Foto: 't Maasveld (Pieter Derikx, Edwin van Pol en Marcel Wellmans, commissie gebouwen en infra van ’t Maasveld)

Tags
Wellicht interessant