img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-1-2021 01:03

Subsidie wielerbaan is uitgesteld, maar 't Maasveld houdt de moed erin

Neer - 5 januari 2021 - Het Limburgs Parlement heeft eind december de toegezegde subsidie voor de realisatie van de veilige wielerbaan in Neer uitgesteld. Maar de vele vrijwilligers van ’t Maasveld leggen het hoofd nu niet in de schoot en houden de moed erin: "Het uitstel van de provinciale subsidie geeft ons juist extra ijver, we laten ons hierdoor niet uit het veld slaan." 

img

Voorzitter John van Haeff van Stichting 't Maasveld over dit besluit

Het uitstel van de provinciale subsidie geeft ons juist extra ijver, we laten ons hierdoor niet uit het veld slaan. Het betekent wel een aantal maanden vertraging.   

We zijn als gemeenschapsinitiatief al acht jaar bezig om dit sportpark toekomstbestendig te maken. Het gaat als de Processie van Echternach; drie stappen voorwaarts en twee terug. Dat is vrij normaal bij dit soort projecten met zoveel partijen.

Veertig clubs en verenigingen in Midden-Limburg staan achter ons. Die tekenen voor dit plan. We doen ons best om zo goed mogelijk iedereen bij de plannen te betrekken. We hebben drie buurt-/dorpsavonden gehouden. We hebben verschillende keukentafel en telefonische gesprekken gehouden met onze grootste criticasters. Door ieders inbreng is het plan aangepast. Van kritiek schrikken we dus niet. Ons plan wordt er juist beter van. We willen iedereen aan boord houden. Ook de inbreng van inwoners die ons kritisch blijven volgen hebben en blijven we serieus nemen. Zoals ook allerlei andere wensen vanuit belanghebbenden."

Een aantal Statenleden in het Limburgs Parlement hebben gezien de aard en omvang van dit grootschalige Limburgse gemeenschapsinitiatief een adempauze ingebouwd om tot een weloverwogen besluit te komen. Gezien de omvang en hoeveelheid informatie die hen aangereikt wordt is dit te begrijpen.

Open Club ’t Maasveld is ook uniek in Nederland. Een initiatief van de gemeenschap zelf, niet van de gemeente. Op deze schaal bestaat het nog nergens. In de nieuwe omgevingswet worden dit soort initiatieven aangemoedigd. Daar moet iedereen nog aan wennen. Niet iedereen beseft kennelijk dat dit plan van onderop komt, van de gemeenschap en niet van een overheid. Ja, ik snap dat dit voor sommigen lastig is om mee om te gaan. Maar dat is wel de situatie. Verwijten richting de gemeente zijn dus niet op zijn plaats.

Overleg met gemeente Leudal

Het bestuur van ’t Maasveld overlegt binnenkort met wethouder Robert Martens van de gemeente Leudal en sportgedeputeerde Joost van den Akker over de verdere insteek van het gezamenlijk proces, waar de inbreng van diverse belanghebbenden een plek krijgt.
 

Wellicht interessant