img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-11-2019 10:00

Gemeente Leudal verwelkomt SW-medewerkers Westrom

Heythuysen - Op woensdag 27 november werden 25 SW-medewerkers van Westrom en Risse welkom geheten in het gemeentehuis van de gemeente Leudal, het startmoment van de integratie van de SW-medewerkers en de medewerkers buitendienst van Leudal. Per 1 januari 2020 vallen de SW-medewerkers rechtstreeks onder de afdeling beheer openbare ruimte (BOR) en gaan ze mee uitvoering geven aan het groenonderhoud. 

Ze werden verwelkomd door wethouder Robert Martens van de gemeente Leudal.

Robert Martens: "We waren al heel blij met hun inzet maar zijn er trots op dat ze vanaf 1 januari ook echt bij de gemeente Leudal werkzaam zijn. Ze vormen een welkome aanvulling bij de uitvoering van het groenonderhoud. Met de nadere uitwerking van de samenwerking gaan wij op korte termijn aan de slag. We zijn er in ieder geval van overtuigd dat met de komst van de nieuwe collega’s onze gemeente nog mooier wordt. Na de komst van de medewerkers wordt de buitendienst ingedeeld in 3 rayons. De medewerkers van die rayons gaan per rayon 4 tot 6 dorpen bedienen. Daarmee bereiken we, dat inwoners de medewerkers beter leren kennen en de medewerkers de openbare ruimte in de dorpen beter gaan onderhouden.”
 
Door de uittreding van Westrom uit de constructie Prio verve is besloten Westrom-medewerkers terug te plaatsen onder de directe supervisie van de gemeenten. In dit geval betreft het de medewerkers van Westrom Groen, die vanuit de Prio verve constructie al in Leudal werkzaam waren. De gemeente gaat zorgen voor meer en betere huisvesting en de dagelijkse aansturing van de medewerkers.

Foto: Archief Westrom
 
 

Wellicht interessant