img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-12-2019 11:00

Uitslag onderzoek toekomstige huisvesting SG Sint Ursula

Horn/Heythuysen - In mei 2019 stemde het college in onderzoek te doen naar de toekomstige huisvestingsmogelijkheden voor scholengemeenschap Sint Ursula. Er zijn vier verschillende mogelijkheden onderzocht. Conclusie van de stuurgroep is dat nieuwbouw voor een unilocatie, de enige realistische variant is voor verdere uitwerking.  

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bestaande gebouwen te renoveren, nieuwbouw op de bestaande locaties, renovatie voor een unilocatie of nieuwbouw voor een unilocatie. Voor de uitvoering is een project-en stuurgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van schoolbestuur SOML en de gemeente.

Uit het onderzoek naar de vier verschillende mogelijkheden is gebleken dat alle vier de mogelijkheden een optie is, echter dat er duidelijke verschillen tussen de vier scenario’s zijn. Na verder onderzoek is de stuurgroep tot de conclusie gekomen dat enkel de variant 'nieuwbouw voor een unilocatie' een realistische variant voor verdere uitwerking is.

Wethouder Robert Martens: “Ik vind het heel belangrijk dat er verder onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden. Alleen de beste optie is goed genoeg, zodat de jongeren in onze gemeente zich goed kunnen ontwikkelen. Zij vormen tenslotte onze toekomst.”

Een vertegenwoordiger van de RO-groep, die het onderzoek naar de vier opties, hebben uitgevoerd wordt gevraagd toelichting te komen geven tijdens de raadscommissie Sociaal van 27 januari 2020.

Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om tijdens de raadsvergadering van 11 februari 2020 in te stemmen om verdiepend onderzoek te doen naar variant vier.

Foto's: DeltaLimburg.nl

Wellicht interessant