img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-1-2020 11:30

Vernieuwd Historiehuis Roermond verwerft waardevolle tekening

Roermond - Op donderdag 16 januari 2020 wordt het Historiehuis Roermond na een verbouwing van twee maanden feestelijk heropend. Jhr. Th.A.G.M. van Rijckevorsel overhandigt dan aan cultuurwethouder Ferdinand Pleyte een waardevolle tekening van Aefferden uit 1810. De tekening krijgt een plaats in de nieuwe vaste expositie ‘Roermond, stad met een andere geschiedenis’.

De tekening toont de wolfabriek bij de watermolens aan de Roer met daarachter de stad Roermond. Deze wolfabriek was een jaar eerder gebouwd door Hendrik Michiels en de maker van de tekening, Alexander Frans van Aefferden. Zoals te zien op de tekening was de wolfabriek een uit de kluiten gewassen gebouw. Het was de tweede moderne fabriek in Roermond, na de al in 1807 gestichte papierfabriek. De tijd van de huisindustrie was voorbij, de industriële revolutie was begonnen – een kwart eeuw jaar eerder dan in Maastricht en in Twente.

Een andere geschiedenis, want net als het merendeel van Limburg hoorde Roermond eeuwenlang niet bij de protestantse Noordelijke Nederlanden, maar bij de katholieke Zuidelijke Nederlanden. De vroege industrie had daarom het Zuiden als afzetgebied. Toen Limburg in 1839 van België werd afgescheiden, verloor de stad haar achterland. Zo ging de Roermondse textielindustrie uiteindelijk ten onder, met als gevolg langdurige werkloosheid, armoede en scherpe sociale tegenstellingen.

De tekening van Van Aefferden uit 1810 verbeeldt dus een belangrijke episode uit de geschiedenis van Roermond.
 
Afbeelding: Historiehuis Roermond

Tags
Wellicht interessant