img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

17-2-2020 05:11

600 Mezenkastjes voor de gemeente Leudal

Leudal - Studiegroep Leudal/IKL heeft bij de gemeente Leudal een aanvraag ingediend voor een bijdrage van € 10.000 uit het Groenfonds voor de bouw en het plaatsen van 600 nestkastjes voor koolmezen in de gemeente Leudal om zo op een natuurlijke wijze de overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan, aangezien de koolmees een natuurlijke vijand is van deze rups. In Neer zijn onlangs al ruim 100 mezenkastjes opgehangen

img

Wethouder Robert Martens: “Koolmezen broeden in bosrijke gebieden, maar ook in kleine bosjes, parken en tuinen. Dit zo lang er nestgelegenheid en voedsel te vinden is. De mees maakt veel gebruik van boomholtes, maar broedt ook in schuurtjes en in nestkasten. De vogels voeden zich met rupsen, andere kleine insecten (tot circa 1 cm lengte), beukennootjes en zaden. Door het plaatsen van 600 mezenkasten op locaties waar momenteel overlast is door onder andere de eikenprocessierupsen kunnen we de biodiversiteit stimuleren en het ecosysteem een positieve boost geven.”

Het is wenselijk basisschoolkinderen actief te betrekken bij de natuur. Met vrijwilligers worden per kern de basisscholen benaderd. De kinderen krijgen daarbij voorlichting over wat men wil bereiken met dit project. Tevens worden 200 van de mezenkastjes door de kinderen zelf gebouwd en geplaatst. De overige 400 kasten worden door een lokale stichting gemaakt, waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn.

Het voorstel wordt ook nog aan de raad voorgelegd om hierover tijdens de raadsvergadering van 17 maart 2020 een besluit te nemen.

Tags
Wellicht interessant