img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-3-2020 01:11

Ondertekening Sportakkoord Roermond

Roermond - Op dinsdag 10 maart 2020 is bij hockeyvereniging Concordia het Sportakkoord Roermond door veel partijen ondertekend met als doel dat meer mensen onbelemmerd kunnen sporten en bewegen. Om dit te realiseren is denk- en doekracht nodig uit de Roermondse samenleving. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend.

Meer mensen aan het sporten krijgen daar draait het om. Qua percentage ligt Roermond ver achter als het gaat om mensen die bewegen en dan gaat het met name om de zwakkeren in de maatschappij. 

Op 14 januari en 11 februari waren de eerste bijeenkomsten waarop iedereen kon bijdragen aan het Sportakkoord van Roermond. Tijdens de eerste bijeenkomst brainstormden de deelnemers na een plenaire presentatie over de mogelijkheden, kansen en uitdagingen van een lokaal sportakkoord. Op 11 februari werd dieper ingegaan op de acties die daaraan konden worden gekoppeld. Op 10 maart werd de conceptversie van het Sportakkoord Roermond gepresenteerd en ondertekend.

De benodigde denk- en doekracht om het doel te bereiken dat meer mensen gaan sporten en bewegen wordt geleverd door een vijftigtal vertegenwoordigers uit wijken, verenigingen en organisaties. Zij worden daarbij geadviseerd en ondersteund door de initiatiefnemers van het Sportakkoord. Dit zijn de gemeente Roermond, Sportservice Roermond , Sportraad Roermond en Huis voor de Sport Limburg. Samen ondertekenden zij het Sportakkoord Roermond.  

Meer informatie over het Sportakkoord Roermond vind je hier.
 
Foto's: Fred Simons

Tags
Wellicht interessant