img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

7-4-2020 01:09

Welke thema’s ziet u graag komend seizoen in het Alzheimercafé Leudal?

Heythuysen - In verband met de geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn alle Alzheimercafés tot 1 juni 2020 geannuleerd, ook die van het Alzheimercafé Leudal. De organisatie is al wel bezig met de samenstelling van het programma van het volgende seizoen en uw voorkeur is daarbij heel belangrijk (zie onderstaande lijst). Reageren kan tot 18 april 2020.

U mag in totaal 3 thema's kiezen in volgorde van voorkeur. U kunt kiezen uit de volgende thema's:
1. Huisarts - Wat kan de huisarts betekenen voor mensen met geheugenproblemen? Welke onderzoeken worden verricht?

2. Hulpmiddelen en technologie - Zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Welke hulpmiddelen zijn er op de markt?

3. Bewegen en dansen - Fysiotherapie en dansen voor mensen met dementie

4. Zorgmogelijkheden - Hoe kom ik meer te weten over de verschillende mogelijkheden voor zorg voor mensen met dementie? PGB (Persoons Gebonden Budget) Zorg inzet thuis / Reguliere zorg

5. Scen arts - Palliatieve zorg en euthanasie. SCEN : Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.

6. Voeding - Gezond samen eten. Hoe verleid je iemand met dementie om meer of minder te eten?

7. Case manager en ervaringsdeskundige - Wat de casemanager kan betekenen voor mensen met dementie en zijn naasten.

8. Levensboek, levensverhaal - Wat is een levensboek? Waarom is dat belangrijk? Ervaringen met een levensboek in het dagelijkse leven. Het belang voor zorgmedewerkers om meer te weten over het leven van mensen met dementie.

9. Mijn partner heeft dementie - Partner komt vertellen. Indien mogelijk samen met partner met dementie.

10. Specialist ouderengeneeskunde - Een specialist komt vertellen over de verschillende vormen van dementie. Wat zijn de behandelmogelijkheden?

11. Tijdelijke opvangmogelijkheden - Wat zijn de mogelijkheden als het thuis even niet meer gaat? Door bijvoorbeeld ziekenhuisopname van de partner. Wat is respijtzorg?

12. Hoe vraag je om hulp?  Hoe betrek je het netwerk van de mens met dementie in het dagelijkse leven? Denk hierbij aan familie, buren, vrienden, verenigingen.

13. Dementievriendelijk Leudal - Wat is de stand van zaken na twee jaar Dementievriendelijk Leudal?

14. Als opname in zicht komt - Wat zijn overwegingen bij opname? 
 
15. Apotheker: Medicatie bij dementie - Wat zijn de meest recente ontwikkelingen in medicatie bij dementie?

16. Probleemgedrag - Gedragsveranderingen komen bij dementie veel voor. Hoe ga je daarmee om?

17. Mijn idee: .....................

 

In totaal kunt u drie voorkeuren aangeven en eentje daarvan mag een eigen suggestie zijn (zie punt 17). Reageren kan tot 18 april 2020 per e-mail via alzheimercafeleudal@gmail.com 

Tags
Wellicht interessant