img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

9-6-2020 12:55

Groen licht voor amateur blaasorkesten en –symfonieorkesten

9 juni 2020 - Het protocol voor het hervatten van activiteiten en repetities door amateur blaasorkesten en - symfonieorkesten is definitief goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken. Dat betekent dat verenigingen vanaf vandaag activiteiten mogen hervatten met dit protocol als basis. 

img

KNMO-voorzitter Bart van Meijl: “Bij het opstellen van het protocol zijn we gehouden aan de door de overheid gestelde kaders waarbij de opdracht was om het protocol conform beschikbare informatie uit de Duitse onderzoeken op te stellen. In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Orkesten en met advies van o.a. de BvOI en het LKCA is het protocol opgesteld en ter controle en goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken.”

Van Meijl: “Wij snappen dat het protocol in situaties beperkingen oplegt die weer voor nieuwe uitdagingen zorgen zoals de beperking in ruimte. We hopen en verwachten dat verenigingen binnen de ruimte die er nu is op basis van het protocol samen mogelijkheden zoeken om het ‘samen muziek maken’ weer te hervatten.

De definitieve versie van het protocol (alsmede toekomstige updates) kunt je hier nalezen. 
 
Het protocol geldt voor de gehele sector (amateur blaasorkesten en amateur symfonieorkesten), verenigd in de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), alsmede de aangesloten organisaties FASO en NOVAM.
 

Wellicht interessant