img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

26-6-2020 10:08

Nt2 Mundium College verhuist naar Jagerstraat Roermond

Roermond - 26 juni 2020 - Nt2 Mundium College zal met ingang van volgend schooljaar gevestigd zijn in het huidige schoolgebouw van Mavo Roermond aan de Jagerstraat. Op dit moment is Nt2 Mundium College nog gehuisvest in het gebouw van Gilde Opleidingen aan de Kasteel Hillenraedtstraat.

img

Jagerstraat
 
Nt2 Mundium College kreeg in juni 2019 bericht dat het huidige huurcontract niet verlengd zou worden met ingang van 31 juli 2020. Dat betekende dat er in een relatief korte periode nieuwe huisvesting in Roermond moest worden gevonden. Er werden verschillende scenario’s verkend waarbij de regionale functie van de school centraal stond. Een centrale ligging en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer vormden dus de uitgangspunten.

Het schoolgebouw aan de Jagerstraat voldoet aan deze eisen. Mavo Roermond verhuist tijdens de zomervakantie naar het terrein van het nieuwe ROER College Schöndeln. Door die verhuizing zou een deel van het schoolgebouw aan de Jagerstraat leeg komen te staan. Met de verhuizing van Nt2 Mundium College is een nieuwe bestemming gevonden voor de vrijgekomen ruimte. De verhuizing van het NT2 Mundium College naar de Jagerstraat vormt dan ook de allereerste stap in het door de gemeenteraad goedgekeurde Integraal Huisvestingsplan voor de Gemeente Roermond.
 
Opknapbeurt
 
Op 24 augustus zullen leerlingen en medewerkers van Nt2 Mundium College het schooljaar starten in hun vernieuwde onderkomen. Voordat het zover is, zal het gebouw aan de Jagerstraat de komende weken een grondige opknapbeurt ondergaan. De verbouwingswerkzaamheden zullen ertoe bijdragen dat het gebouw een nieuwe identiteit krijgt die past bij het Nt2 Mundium College. Zo wordt de indeling van het schoolgebouw wordt aangepast. Er wordt een nieuwe receptie / ontvangstruimte en praktijkvleugel gecreëerd, en de theorielokalen worden zo ingericht dat ze flexibel kunnen worden ingezet. Dat is noodzakelijk bij onderwijs aan nieuwkomers: het leerlingenaantal kent immers grote fluctuaties.

Nt2 Mundium College
 
Nt2 Mundium College vervult een regionale functie in het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. In Midden-Limburg volgen ongeveer 300 leerlingen vanaf 12 jaar uit diverse gemeentes (o.a. Roermond, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw, Beesel, Roerdalen) onderwijs bij Nt2 Mundium College. De jongeren leren hier de Nederlandse taal alvorens ze de overstap kunnen maken naar een vervolgopleiding, maar maken ook al kennis met diverse andere (middelbare school-)vakken. 

Foto: FB Nt2 Mundium College

Wellicht interessant