img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-7-2020 11:15

Maas Cleanup: opruimactie zwerfafval op 19 september

28 juli 2020 - IVN organiseert samen met het Limburgse bedrijfsleven op 19 september de grootscheepse opruimactie Maas Cleanup. Het streven is om die dag samen met tenminste 5.000 vrijwilligers zwerfafval op te ruimen in en rond de Maas. Onder het motto ‘Clean rivers, better business' nemen IVN en het Limburgse bedrijfsleven het voortouw om het groeiende zwerfafvalprobleem aan te pakken.  

img

De hoeveelheid afval in rivieren, op stranden en in oceanen bewijst dat de gevolgen van onze consumptiemaatschappij groot zijn. Door zelf het goede voorbeeld te geven, worden andere bedrijven opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen. Hiermee brengt het project Maas Cleanup maatschappelijk verantwoord ondernemen naar de kern van de zaak.

Focus op de lange termijn
DSM, IVN, Nextview, Oostwegel Collection, Salesforce en Viastory Creative Agency hebben zich voor minimaal 3 jaar gecommitteerd aan Maas Cleanup. Het streven is om van Maas Cleanup een groeiende beweging te maken, met jaarlijks terugkerende opruimacties en activiteiten die verdere bewustwording bij bedrijfsleven en burgers vergroten.

Word sponsor, partner of doe mee als burger 
Je bent van harte uitgenodigd om je aan te sluiten bij deze beweging. Je toont hiermee je maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf of burger en zorgt zo voor de grond van ons bestaan. Want alleen met aandacht voor je omgeving, is er toekomst.

Wil je mee doen als bedrijf of burger? Bezoek dan de website www.maascleanup.nl en meld je aan!

Foto: IVN / Fotocollage: DeltaLimburg.nl

Tags
Wellicht interessant