img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

11-7-2020 07:52

Wethouder Rens Evers reageert op overlast bij Oolderplas

Herten - 11 juli 2020 - Eind juni heeft DeltaLimburg.nl een uitgebreide reportage gemaakt over de overlast bij de Oolderplas in Herten, met name met betrekking tot de grote hoeveelheden zwerfafval. Gisteren spraken we hierover met wethouder Rens Evers.

Hij vertelt welke actie al is ondernomen door de gemeente Roermond, Stichting Het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer, want het probleem doet zich ook elders in de gemeente voor. 

Naar de toekomst toe geeft de wethouder aan dat er met bovengenoemde partijen samen wordt opgetrokken om dit probleem verder aan te pakken. Want dat aan deze situatie een einde moet komen, daarover is iedereen het unaniem eens.

Videoreportage: Gerard van den Braak

Tags
Wellicht interessant