img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

26-7-2020 02:25

33e Herdenking Nationaal Indië-monument Roermond - 5 september 2020

Roermond - 26 juli 2020 - Over zes weken, op 5 september 2020, vindt de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië Monument plaats, dit jaar zonder publiek en alleen in aanwezigheid van een 15-tal  hoogwaardigheidsbekleders. Om veteranen en andere belangstellenden toch in de gelegenheid te stellen mee te herdenken, wordt de Herdenking live op TV uitgezonden op L1, vanaf 13.45 uur.  

img

Vanwege corona vindt deze herdenking in een aangepaste vorm, waardig doch op sobere wijze, plaats. Een eerbetoon aan allen die strijden en hebben gestreden voor vrede, vrijheid en veiligheid.

Voor de plechtigheid heeft de Stichting Nationaal Indië Monument slechts een 15-tal hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd waaronder de Chef Militaire Huis van Zijne Majesteit de Koning, vertegenwoordigers van de ministerraad en de Staten Generaal, enkele militaire gezagsdragers, gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg, Rianne Donders, de burgemeester van Roermond en enkele vertegenwoordigers van veteranenorganisaties.

Globaal programma

De Herdenking begint om 13.45 uur. Om 14 uur is er een toespraak door de voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, Jo Kneepkens. Het gebed wordt uitgesproken door aalmoezenier Sanneke Brouwers, de herdenkingstoespraak door een vertegenwoordiger van de ministerraad, een gedicht door een basisschoolleerling en de declamatie door de dichter Hans van Bergen.

De kransen staan al opgesteld; linten worden onder andere uitgelegd door een vertegenwoordiger van de ministerraad, de militaire vertegenwoordiging, door de provincie Limburg en de gemeente Roermond. Ook dit jaar vindt een Fly-by in Missing Man Formation plaats en wordt de Herdenking ondersteund met muziek door de Luchtmachtkapel en zal zangeres Suzan Seegers het Bapa Kami en Terang Bulan zingen. Het programma wordt om 15 uur afgesloten.

Herdenkingslint 2020

Het is mogelijk om een Herdenkingslint aan te vragen. Deze linten, in de kleuren Rood, Wit of Blauw, zijn tijdens de Herdenking bij het monument aanwezig en worden na afloop naar de aanvrager opgestuurd. Klik  hier voor meer informatie en om het lint te bestellen.

Foto: Leon van Lier
 

Tags
Wellicht interessant