img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

29-7-2020 11:00

Pastoor-deken Miltenburg - Onderweg met de patroon van de reizigers

Thorn - 29 juli 2020 - Op 24 juli hebben we de feestdag van H. Christoffel gevierd. Als patroon van de stad Roermond prijkt zijn beeld daar op de toren van de kathedraal. Hij is patroon van de reizigers geworden en daarmee is zijn levensverhaal in de vakantietijd actueel, nu velen in binnen- of buitenland onderweg zijn. De legende verhaalt dat niemand zo groot en sterk was als Christoffel. 

img

Hij was op zoek naar iemand die nog sterker was dan hij. Daarom trad hij in dienst bij de machtigste man: de koning. Aan het koninklijk hof werd er een toneelstuk opgevoerd. Christoffel zag, dat telkens als de speelman zong over de duivel de koning een kruisteken maakte. Hij merkte dat de koning bang is voor de duivel. Die is dus nog machtiger en sterker. "Dan ga ik de duivel zoeken om hem te dienen." Hij vond de duivel in een onherbergzame streek en trok met hem rond. 

Ze kwamen langs een kruisbeeld, en de duivel had het kruisbeeld nog niet gezien of hij sloeg al op de vlucht. Christoffel begreep: Die aan het kruis hangt is machtiger dan de duivel. Dan ga ik weg bij de duivel om op zoek te gaan naar Jezus. Een kluizenaar vertelde aan Christoffel wie Jezus was. “Maar waar vind ik Hem?” “Ga naar de rivier, daar komen veel mensen langs en dan kom je Jezus misschien ook wel tegen.” Christoffel deed het en er kwamen velen langs. Wie wilde, zette hij over naar de andere oever. 

Op een dag vroeg een kind om overgezet te worden. Hij nam het op zijn schouder en waadde door het water. Het kind werd steeds zwaarder en zwaarder. De grote kerel Christoffel haalde de overkant nauwelijks. En toen hij het kind veilig had overgebracht zei hij: “Wat ben jij zwaar; het leek wel of ik de hele wereld droeg!” “Dat is ook zo”, kreeg hij als antwoord, “Je hebt de Schepper van de wereld gedragen. Ik ben Jezus, die jij zoekt om te dienen.” 

Zo trad Christoffel in Jezus’ dienst en is hij aan zijn naam gekomen: Christoffel of Christophorus, d.w.z. Christusdrager. Door zijn levensverhaal is hij patroon van de reizigers geworden. En voor onze levensreis is hij een oproep om Christus met ons te dragen … Goede vakantietijd en, voor ieder onderweg, kom weer veilig thuis.

Pastoor-deken Wim Miltenburg fso

Magneet heilige Christoffel

Tags
Wellicht interessant