img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-8-2020 02:30

Denk mee over het Centrumplan Heythuysen - 3 themasessies

Heythuysen - 13 augustus 2020 - Het schetsontwerp voor het centrum van Heythuysen is klaar. De gemeente Leudal organiseert op 3 september drie themasessies over drie onderdelen van dit schetsontwerp: 1. de herinrichting bij het plein Aldi/Lidl. 2. Straatelementen, het groen en het fietsparkeren. 3. Zebrapaden. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te denken.   

Het centrum van Heythuysen kent weinig winkelleegstand, een gevarieerd winkelaanbod en parkeergelegenheid in overvloed. Binnen loopafstand bevinden zich ruim 700 parkeerplaatsen rondom de Dorpstraat, Stationsstraat en Kloosterstraat.  

Daar waar verschillende facetten samenkomen, kan het gaan wringen. Een succesvol centrum kent diverse uitdagingen. De afgelopen jaren kreeg de gemeente Leudal veel meldingen binnen over foutparkeerders op de loopstroken, gevaarlijke situaties bij het laden en lossen en onduidelijke voorrangssituaties in het centrum van Heythuysen. Daarom heeft de gemeente in 2019 een verkeersveiligheidsanalyse laten uitvoeren in het centrum van Heythuysen.  

Als vervolg op het onderzoek naar de verkeersveiligheid in het centrum van Heythuysen ligt er nu een schetsontwerp voor de straten Dorpstraat, Stationsstraat en een gedeelte van de Kloosterstraat. Een en ander past binnen de knelpuntgerichte aanpak van het centrum waar eerder voor gekozen is. Wat op dit moment daarom geen onderdeel van de plannen uitmaakt is het afsluiten van de winkelstraat, het instellen van eenrichtingsverkeer of het aanbrengen van een knip. Verkeerskundig is er voor de gemeente op dit moment geen reden om deze maatregelen te nemen. Bovendien zouden deze maatregelen veel gevolgen hebben voor de omliggende straten en woongebieden. 

Het voorliggende schetsontwerp is klaar, maar dit is zeker nog geen definitief plan. De gemeente nodigt iedereen uit om tijdens de themasessies mee te denken over de diverse onderwerpen. Deze themasessies vinden plaats in het gemeentehuis (Leudalplein 1, Heythuysen) en zijn gepland op donderdag 3 september 2020. De onderwerpen zijn als volgt ingedeeld:

18.30 – 19.30 uur - meedenken over de herinrichting bij het plein Aldi / Lidl aan de hand van een ontwerpidee van bureau Kragten;
19.45 – 20.30 uur - keuze maken in de straatelementen, het groen en het fietsparkeren;
20.45 – 21.30 uur - keuze maken in de zebrapaden.

Aanmelden kan via deze link.

Foto en film: gemeente Leudal
  


Tags
Wellicht interessant