img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

2-4-2024 16:01

Themawandeling “Grindwinning, een zegen of een straf voor Stevensweert?”

Stevensweert - 2 april 2024 - Wandel op zondag 7 april samen met een VVV-gids door en rond het vestingstadje Stevensweert en over de vestingwerken. Ontdek wat er nog zichtbaar is van de grindwinning in het gebied en wat deze voor Stevensweert heeft betekend. Was het een straf of bleek het een zegen? De wandeling is inclusief bezoek aan het Streekmuseum Stevensweert.

img

Stevensweert ligt aan de hoofdstroom van de Maas en vormt samen met Ohé en Laak het ’Eiland in de Maas’. Eind jaren dertig van de vorige eeuw ontdekte men onder de vruchtbare kleilagen veel grind. Dat heeft geresulteerd in de opoffering van vele hectaren landbouwgrond ten gunste van de grindwinning.

Naast grondeigenaren en ontgrinders spon ook de gemeente Maasgouw goed garen bij deze grindwinning. Dit geld werd geïnvesteerd in de leefomgeving van de dorpen. Onder andere de vrij toegankelijke reconstructie van de vestingwerken is met deze gelden bekostigd.

Praktische informatie

wanneer - zondag 7 april 2024, aanvang 13.30 uur

waar - start is bij VVV Stevensweert, Jan van Steffeswertplein 1 Stevensweert 

deelname - € 6,50, aanmelden is verplicht en kan via webshophartvanlimburg.nl. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers. Het ticket is inclusief bezoek aan het Streekmuseum.

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio.

Foto Hart van Limburg
020424/HvL  

 

Wellicht interessant