img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-8-2020 07:20

Kermissen Reuver en Beesel gaan toch niet door

Beesel - 19 augustus 2020 - De kermissen van Beesel en Reuver gaan dit jaar toch niet door. De gemeente Beesel vindt de gezondheidsrisico’s momenteel te groot. Burgemeester Vostermans: “Op papier leek met een pakket aan maatregelen een coronaproof kermis mogelijk, maar van de ‘familie-kermissen’ die Beesel en Reuver juist kenmerken blijft dan weinig meer over.” 

img

 “Het zou voor de horeca een nóg strakker regime hebben betekend. Met op en rond de kermisterreinen veel extra maatregelen om gezondheid, veiligheid en openbare orde te waarborgen. Met zo’n kermis maak je niemand meer blij.”
 
Anders dan veel andere gemeenten wilde Beesel aanvankelijk de kermissen toch laten doorgaan.
Burgemeester Vostermans: “We hebben ons uiterste best gedaan om te kijken of het tóch kon. Op zichzelf zag dat er goed uit, maar er bleven te veel onzekere factoren. We moesten rekening houden met meer bezoekers, doordat kermissen elders niet doorgaan. Daarnaast hadden we niets aan onze normale kermis-draaiboeken, er moest een compleet nieuw plan worden gemaakt, gecontroleerd en goedgekeurd door brandweer, politie en veiligheidsregio. Doorslaggevend was dat er te veel vragen bleven zonder bevredigende oplossingen.”
 
Zo ver laat Beesel het daarom niet komen. “Een plan met zo veel twijfels gaan we niet voorleggen aan de hulpdiensten”, zegt de burgemeester. “Met pijn in ons hart hebben we moeten concluderen dat een kermis nu niet verstandig is.”

De gemeente Beesel zet nu in op de kermissen van volgend jaar. “Wanneer het coronavirus onder controle is en kermissen weer kunnen, gaan we er een bijzonder volksfeest van maken”, belooft burgemeester Vostermans. 

Stockfoto

Tags
Wellicht interessant