img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-9-2020 01:52

2e Limburgse Voedselbos in aanleg - in Swalmen

Swalmen - 4 september 2020 - Het tweede productie-voedselbos in Limburg wordt gerealiseerd in Swalmen: 5 hectare voor het agrarische bedrijf van de familie Veugelaers.  Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren. Een voedselbos herbergt een rijkgeschakeerde, snel toenemende biodiversiteit. 

img

Het voedselbos in Swalmen wordt ontworpen en ontwikkeld door Stichting IKL in samenwerking met

Voedselbosbouw Nederland  

150 hectare Voedselbosbouw Nederland heeft als doel in vijf jaar tijd minimaal 150 hectare voedselbos aan te leggen op landbouwgronden in Nederland. Dit ten behoeve van een duurzame, bedrijfsmatige voedselproductie in de komende decennia. Vanuit het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw kan er dankzij bijdragen van stichting DOEN, het ministerie van LNV, het Gieskes-Strijbis Fonds en Greenchoice deskundige ondersteuning verleend worden bij onder meer ontwerp, aanleg en cofinanciering van het benodigde plantgoed. Voor de projecten in Limburg werkt Voedselbosbouw Nederland samen met stichting IKL. In navolging van het eerste agrarische project in Baexem, van voedselbosboer Mark Venner, volgen de volgende 5 hectare van Landgoed Genaenhof in de landbouwtransitie. 

Informatie

Geïnteresseerden in een (groot) voedselbos op landbouwgrond kunnen contact opnemen met Erik Rietjens van stichting IKL. Voor particulieren organiseren stichting IKL en Voedselbosbouw Nederland een basiscursus voedselbos in de praktijk. Kijk voor meer informatie op de website van IKL Limburg.nl.   

Foto: IKL Limburg

Tags
Wellicht interessant