img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

9-1-2019 03:30

Westrom maakt zich sterk voor taal

Roermond - Westrom heeft nu ook het landelijke Taalakkoord Werkgevers ondertekend, één jaar na de ondertekening van het regionale taalakkoord. Daarmee is de ambitie uitgesproken om een taalvriendelijke werkomgeving te creëren.  Algemeen directeur Henriëtte Maas en Westrom-collega/taalambassadeur Jeroen Rosbender namen op 8 januari 2019 samen het bijbehorende certificaat in ontvangst, uitgereikt door Astrid Jülicher namens Leren en Werken Midden-Limburg. Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer krijgen medewerkers meer zelfvertrouwen en durven ze vragen te stellen. Dat komt de productie en de veiligheid ten goede. En dat sluit aan bij de missie van Westrom om mensen te helpen bij hun ontwikkeling.

 

Op de foto (vlnr): Astrid Jülicher, Jeroen Rosbender, Henriëtte Maas

Meer dan 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands en dat heeft natuurlijk ook grote invloed op de onderlinge communicatie met collega’s op de werkvloer. Daarnaast is het niet gemakkelijk zich verder te ontwikkelen. 

Medewerkers en deelnemers aan re-integratietrajecten worden gescreend op hun taalvaardigheid en ondersteund en begeleid richting taalscholing. Deelnemers met kinderen worden gewezen op de voorleesactiviteiten in de bibliotheek. Ook werkt Westrom mee aan (gemeentelijke) bewustwordingscampagnes. 

Westrom-medewerker Jeroen Rosbender zette anderhalf jaar geleden de stap om beter te leren lezen en schrijven en met succes. Door zijn enthousiasme is hij door de bibliotheek benoemd tot taalambassadeur.  

Bij het Taalakkoord zijn meer dan 150 werkgevers en branches aangesloten, die zich inzetten om laaggeletterdheid terug te dringen. Als ondertekenaar van het Taalakkoord maakt Westrom nu deel uit van een netwerk waarin kennis, ervaringen en goede voorbeelden worden gedeeld om van elkaar te kunnen leren.

Op 23 mei 2019 organiseert MVO-platform Konnekt’os samen met Leren en Werken Midden-Limburg een workshop voor regionale ondernemers. Ook Jeroen deelt daar graag zijn ervaringen.
 

Wellicht interessant