img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

24-9-2020 06:42

Digitale Oppe Koffie gemeenschapsaccommodaties en corona

Limburg - 25 september 2020 - Op maandag 5 oktober organiseert VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) weer een digitale Oppe Koffie voor bestuurders van gemeenschapsaccommodaties. Deze Oppe Koffie is een vervolg op de eerdere digitale Oppe Koffies van 19 mei en 24 juni. Besturen van gemeenschapsaccommodaties kunnen tijdens deze Oppe Koffie hun kennis en ervaringen in coronatijd delen.    

img

Thema

De Oppe Koffies in mei en juni stonden vooral in het teken van de directe financiële gevolgen van de sluiting tijdens de lockdown en het weer mogen openen per 1 juni. Inmiddels zijn er een paar maanden verstreken. Hoe loopt het nu? Lukt het om (nieuwe) activiteiten op te zetten op 1,5 meter afstand? Maken de verenigingen, kaartclubjes en eetkamerprojecten weer gebruik van het gemeenschapshuis? Komen er wellicht nieuwe groepen, die behoefte hebben aan meer ruimte?

Deze Oppe Koffie staat in het teken van het delen van kennis en ervaringen rondom het inrichten van je accommodatie op 1,5 meter, de gevolgen voor de financiën op langere termijn én de mogelijke nieuwe inkomstenbronnen die aangeboord kunnen worden. Maar ook met andere vragen, tips of ideeën ben je uiteraard van harte welkom!

Aanmelden

De Oppe Koffie vindt plaats op maandag 5 oktober van 13.30 tot 15 uur.

Deze Oppe Koffie zal wederom digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams. Het is hiervoor nodig om je aan te melden, je ontvangt dan ca. 1 week vóór 5 oktober de link naar de Teams-bijeenkomst per e-mail. 

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

N.B. Om zo veel mogelijk besturen deel te laten namen aan de Oppe Koffie, verzoekt de organisatie vriendelijk om per accommodatie maximaal één bestuurslid/beheerder af te vaardigen op de Oppe Koffie.

Foto Leon van Lier (De Bombardon in Heythuysen)

Tags
Wellicht interessant