img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-9-2020 10:47

Deken Miltenburg - Corona

Thorn - 30 september 2020 - Pastoor-deken Wim Miltenburg van het dekenaat Thorn deelt regelmatig zijn persoonlijke kijk op het leven in zijn 'Cursiefjes' op de website van cluster Emmaus. Soms zomaar tot vermaak. Een andere keer serieus van toon, zodat het tot nadenken stemt. Wij mogen zijn persoonlijke verhalen met jullie delen. Dit is zijn nieuwe column: 

img

"Gelovige mensen hebben extra mogelijkheden om zich tegen corona te weren. Niet zozeer voor zichzelf alleen, maar evenzeer voor anderen en wereldwijd. De vertrouwde middelen die ons geloof ons aanreikt, hebben in het verleden hun effect bewezen. Een van die middelen is het rozenkransgebed. – In het Italiaans wordt het rozenhoedje ook wel corona genoemd (te vergelijken met een kroontje van Maria). – Zo  kunnen we dit corona-gebed inzetten tegen het coronavirus. Het zou jammer zijn als we de bovennatuurlijke middelen die we hebben, zouden verwaarlozen, omdat we in een geseculariseerde tijd leven. Nu kunnen gelovigen het verschil maken.

Rozenkranswonderen zijn er legio. Hieronder een kleine selectie:

7 oktober 1571: zeeslag bij Lepanto, waardoor Europa niet islamitisch werd, maar christelijk kon blijven. Bovendien werden er 15.000 slaven bevrijd. De paus had opgeroepen tot een rozenkranscampagne.
In oktober 1716 wordt het christelijk blijven van het Griekse eiland Corfu ook toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans.

Het zonnewonder op 13 oktober 1917 in Fatima, waar Maria verscheen onder de titel OLV van de rozenkrans.

In 1945 overleefden acht Duitse jezuïeten in Hiroshima en Nagasaki de atoomaanvallen, terwijl ze zonder natuurlijke bescherming op slechts een km afstand woonden van het centrum van de explosie en binnen drie km alles verwoest was. In beide gemeenschappen stond het rozenkransgebed centraal. 

13 mei 1955: De Russen verlaten zonder geweld Wenen. Toegeschreven aan acht jaar publieke rozenkranstochten van pater Petrus Pavlicek.

In 1964 is Brazilië zonder noemenswaardig geweld gespaard gebleven voor het communisme, dat president Goulart wilde invoeren. De kardinaal van Rio de Janeiro had iedereen opgeroepen de rozenkrans te bidden. Zo gingen in Sao Paulo wel 600.000 vrouwen de straat op voor een rozenkrans-mars. Mede hierdoor moest Goulart vertrekken. 

In 1986 werd Filipijnse dictator Marcos vreedzaam verdreven, doordat tienduizenden slechts gewapend met een rozenkrans een menselijke buffer tegen tanks vormden. Vele soldaten beweerden dat ze toen ze op het punt stonden over de mensen heen te rijden, hun een schitterende dame als koningin van het eiland verscheen, die hen beval te stoppen.

pastoor-deken Wim Miltenburg fso"

Tags
Wellicht interessant