img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-10-2020 12:40

Concept-Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020-2023 ligt ter inzage

Beesel/Roermond/Leudal/Maasgouw - 12 oktober 2020 - In het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is hoogwater van de Maas een dusdanig risico, dat hiervoor een rampbestrijdingsplan opgesteld moet worden. Er is onlangs een nieuwe conceptversie gepubliceerd die vanaf 9 oktober ter inzage ligt, zowel digitaal als in het gemeentehuis. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn/haar zienswijze binnen zes weken kenbaar te maken. 

img

Rampbestrijdingsplan

Het huidige rampbestrijdingsplan moest conform de geldende procedure vervangen worden. Aangezien de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ook haar planvorming voor de Maas moest vervangen, is besloten om samen met de veiligheidsregio Zuid-Limburg één gezamenlijk rampbestrijdingsplan Hoogwater-Maas op te stellen.

Het rampbestrijdingsplan Hoogwater-Maas beschrijft de procedurele aanpak van de twee Limburgse Veiligheidsregio’s voor de verschillende hoogwaterscenario’s die zich kunnen voordoen

Het Concept-Rampbestrijdingsplan plan is via deze link te raadplegen of op het gemeentehuis in te zien.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet Bestuursrecht legt de Veiligheidsregio het Concept-Rampbestrijdingsplan ter inzage bij uw gemeente en heeft u de mogelijkheid uw zienswijze kenbaar te maken.  Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend via Veiligheidsregio Limburg-Noord, T.a.v. Oranje Kolom, Postbus 11, 5900 AA  Venlo of digitaal via oranjekolom@vrln.nl.

Het document ligt voor 6 weken ter inzage vanaf vrijdag 9 oktober 2020.

Stockfoto

Tags
Wellicht interessant