img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-11-2020 05:38

Wereld Toilet Dag - Wat jij kunt doen voor schoon water

19 november 2020 - Vandaag is het Wereld Toilet Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. De waterschappen roepen op om alleen de 3 p’s door de wc te spoelen: poep, plas en (wc-)papier. Met de campagne Waterbazen bedanken de waterschappen Nederlanders die al bijdragen aan schoon en voldoende water. 

img

Wat mag NIET door het toilet worden gespoeld

Spoel bijvoorbeeld geen vochtige doekjes, tampons, verf, chemische middelen, medicijnen of frituurvet door de wc of gootsteen, want deze materialen zijn moeilijk uit rioolwater te zuiveren en kunnen zorgen voor verstoppingen in de riolering of bij gemalen.

Rioolwaterzuiveringen

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het rioolstelsel en waterschappen voor het zuiveren van rioolwater. Het water dat via gootstenen, doucheputjes en toiletten wordt weggespoeld, komt uiteindelijk terecht bij 1 van de 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Jaarlijks zuiveren de waterschappen bijna 2 miljard m3 rioolwater, zodat het weer terug kan naar de rivieren. Uit het rioolwater winnen de waterschappen bovendien energie en grondstoffen terug, zoals fosfaat, cellulose, bioplastic en biomassa, en ook gezuiverd water voor hergebruik.

Waarom een Wereld Toilet Dag? 

Gesteund door de Verenigde Naties wordt op Wereld Toilet Dag aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Wereldwijd beschikken 2,4 miljard mensen niet over normale sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven 800.000 jonge kinderen aan diarree. Dat zijn per dag 2.200 kinderen, zo’n 70 volle schoolklassen.

Wat jij kunt doen voor schoon en voldoende water

Kijk op de pagina Waterbazen.

Foto: DeltaLimburg.nl

Tags
Wellicht interessant