img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

25-11-2020 11:52

Deken Miltenburg - Redwednesday, sta op voor de vrijheid om te geloven

Thorn - 25 november 2020 - Pastoor-deken Wim Miltenburg van het dekenaat Thorn deelt regelmatig zijn persoonlijke kijk op het leven in zijn 'Cursiefjes' op de website van cluster Emmaus. Soms zomaar tot vermaak. Een andere keer serieus van toon, zodat het tot nadenken stemt. Wij mogen zijn persoonlijke verhalen met jullie delen. Dit is zijn nieuwe column: 

img

"Woensdag 25 november kleuren veel kerken rood. Ook in ons dekenaat zal over de abdijkerk in Thorn een rode gloed schijnen. Zo vragen we aandacht voor de schendingen die vooral religieuze minderheden ondergaan.  Een belangrijk aspect van RedWednesday is het wereldwijde karakter. De 23 nationale kantoren van Kerk in Nood hebben honderden kerken, synagogen, moskeeën en overheidsgebouwen bewogen tot acties van solidariteit. RedWednesday is als schreeuw om aandacht voor godsdienstvrijheid amper te negeren.

Enkele cijfers: 61% van de wereldbevolking leeft in landen zonder echte godsdienstvrijheid. In 38 landen is sprake van ernstige discriminatie en vervolging. Een op de vijf woont in een land waar vrij zijn om te geloven een utopie is.  En we merken hoe we ook in Europa ineens opgeschrikt worden door geweld. In Frankrijk werd vorige maand een leraar onthoofd door een moslimextremist. Kort daarop werden drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. Dezen hadden niets met spotprenten van doen gehad. Enkele dagen later werd een Grieks-orthodoxe priester neergeschoten voor zijn kerk in het Zuid-Franse Lyon. 

Ook zonder deze aanslagen hebben we alle reden om onze solidariteit te betuigen met christenen die niet vrij hun geloof kunnen beleven. In de mis op 25 november bidden we voor alle vervolgde christenen. Ik denk vaker dat we onze blik wat mogen verruimen en over grenzen heen kijken. Dan waarderen we de vrijheid waarin wij leven veel meer en beschouwen we deze niet als vanzelfsprekend. De moeite die mensen in andere landen moeten doen voor het meevieren van een Mis roept bij mij bewondering op. Het vergroot ook bij mij het besef van de waarde van een H. Mis. En ik ervaar het als een oproep meer solidair te zijn met degenen die vervolgd worden – ik steun de actie van Kerk in Nood van harte. 

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken
 
PS: Adventsactie

In de advent plaatsen we manden in onze kerken voor het samenstellen van voedselpakketten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat om houdbare levensmiddelen. De MOV-groep zorgt voor het samenstellen van de pakketten. Wie iemand weet die hiermee geholpen is kan dat op de pastorie of het parochiekantoor laten weten."

Tags
Wellicht interessant