img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-12-2020 11:11

Waterschap Limburg genomineerd voor Aandeslag-Trofee 2020

27 december 2020 - Waterschap Limburg is genomineerd voor de Aandeslag-Trofee 2020 met het project Waterschapsverordening en Digitalisering. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken samen aan projecten om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. De drie meest inspirerende projecten zijn genomineerd voor de Aandeslag-Trofee. Op 19 januari wordt deze trofee uitgereikt. Iedereen kan haar/zijn stem uitbrengen!

img

Over het genomineerde project van Waterschap Limburg

Waterschap Limburg zet de huidige keur om naar de waterschapsverordening en ontsluit die in het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat gebeurt in een integraal project, voor en door medewerkers uit de hele organisatie. Er zijn medewerkers uit alle disciplines bij betrokken als ‘trekkers’ en ambassadeurs. De nadruk ligt op een lerende organisatie. Dit project vraagt om efficiënt, constructief en complementair samenwerken. Het waterschap zoekt actief de dialoog met de ketenpartners en neemt actief deel aan verschillende pilot- en proefcasussen, (intake- en) omgevingstafels en werkgroepoverleggen.

Praktisch gezien werkt het waterschap nu hard aan allerlei applicaties voor de inrichting van het Digitale Regelbeheersysteem. De voorbereidingen daarvoor liggen op schema. Tot slot oefent het waterschap in dit project met het ‘ja, mits’-principe in waterschapsverordening, en werkt het er hard aan om de waterschapsverordening Omgevingswetproof en actueel houden. Er zijn al enkele toekomstige verkenningen concreet benoemd.

Uit het juryrapport

De jury is aangenaam verrast door het positieve en breed ingezette leertraject in de organisatie. Het project is inhoudelijk goed vormgegeven en het waterschap is nu al bezig met verkenningen voor een volgende Waterschapsverordening. Daarbij wordt een link gelegd met de beleidscyclus en worden maatschappelijke opgaven betrokken. Tot slot valt op dat de toepasbare regels beschikbaar zijn.

De twee andere genomineerde projecten zijn: 

- Gebiedsorganisatie Oosterwold, met het project Oosterwold
- Regionale werkgroep Meervoudige Vergunningen regio Utrecht, met het project Samenwerkingsafspraken Meervoudige Vergunningen

Uitreiking trofee

Op 19 januari 2021 reikt het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ tijdens de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet de trofee 2020 uit. Die gaat naar het meest innovatieve project dat nú al werkt in de geest van de Omgevingswet.

Stem uitbrengen

Iedereen kan haar/zijn stem uitbrengen.  

Tags
Wellicht interessant