img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

20-1-2021 10:30

Deken Miltenburg - het diaconale aspect van het kerk-zijn

Thorn - 20 januari 2021 - Pastoor-deken Wim Miltenburg van het dekenaat Thorn deelt regelmatig zijn persoonlijke kijk op het leven in zijn 'Cursiefjes'. Soms zomaar tot vermaak. Een andere keer serieus van toon, zodat het tot nadenken stemt. Dit is zijn eerste column in 2021, die we hier natuurlijk weer graag met jullie delen: 

img

"Het diaconale aspect van het kerk-zijn

In verschillende kerken van ons parochiecluster hebben we vóór kerstmis producten ingezameld om kerstpakketten samen te stellen voor mensen hier ter plaatse. Vrijwilligers hebben hier kerstpakketten van gemaakt en deze bezorgd. De pakketten waren overal heel welkom! U hebt royaal gegeven, zodat we ook in de komende maand nog een keer mensen kunnen steunen voor wie de maand enkele dagen te lang duurt.

Dankjewel. 

Dit diaconale aspect van kerk-zijn wil ik graag benadrukken. In ons parochiecluster werken we op dekenaal niveau samen met Dianico in het parochiecluster Tabor. Dit geldt dan met name voor de Gemeente Leudal. Voor de parochies in de Gemeente Maasgouw wil ik graag wijzen op het Alzheimer Café, waar diaken Lou Mom zich volop voor heeft ingezet. Buiten coronatijd zijn hier maandelijkse bijeenkomsten voor mensen met dementie, samen met hun mantelzorger. Hier vindt u enige info over het Sociale Wijkteam Maasgouw.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken"
  
 

Tags
Wellicht interessant