img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

23-1-2019 11:00

Uitstel aanleg voedselbos 'Natuurgaard Korte Vonck' vanwege de vorst

Heythuysen - Door de vorst kunnen de bomen en struiken niet tijdig worden geleverd en om die reden wordt de aanleg van voedselbos 'Natuurgaard Korte Vonck' verplaatst van 30 januari naar woensdag 20 februari 2019, aanvang 14 uur. Dan wordt in het buitengebied van Heythuysen voedselbos 'Natuurgaard Korte Vonck' aangelegd, georganiseerd door IVN-Roermond e.o. samen het het CitaVerde College Roermond en de Limburgse Voedselbosbrigade. Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg zal de eerste boom planten.

img

Foto: Limburgse Voedselbrigade

Lokatie: Het voedselbos ligt nabij Zorgboerderij Rondmeer, Heide 3, Heythuysen.

Programma: inloop vanaf 13.30 uur, programma zelf 14 tot 16 uur 

Aanmelden via Hetty Adams, per email via voedselbos.brigade@gmail.com 

Alle leden van IVN Roermond en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd om samen met hun (klein)kinderen mee te komen planten. De bijeenkomst duurt tot vier uur 's middags, met een pauze waarbij er voor een lekkere lokale versnaperingen wordt gezorgd, zoals soep en appeltaart ter plekke bereid met hulp van JongNL Limburg “outdoor cooking”. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor bewuste voeding.

De leerlingen van Citaverde MBO 3 opleiding Water, Natuur en Recreatie organiseren als praktijkopdracht deze plantactiviteit. In december 2018 en januari 2019 hebben zij een aantal lessen gevolgd over voedselbossen.

 

Wellicht interessant