img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

Nieuws
Anjeractie 2020 - de hele opbrengst is voor de clubs
22-5-2020 16:31

22 mei 2020 - De jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds loopt van 22 tot en met 30 mei 2020 en ditmaal op bijzondere wijze: collecteren via de mobiele telefoon! Omdat dit de 75e editie is én het Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar 80 jaar bestaat, mogen collecterende clubs dit jaar 100% van de opbrengst houden. Geef ook en houd de lokale kunst- & cultuurclubs in leven!

Startbijeenkomst De Omwentelaars Roermond voor een duurzamer leven
14-2-2020 13:32

Roermond - Op donderdag 5 maart 2020 houdt het nieuwe initiatief De Omwentelaars haar eerste bijeenkomst in De Graasj met als thema Verborgen Impact - wat is de impact van ons gedrag op klimaat, natuur en milieu? De Omwentelaars is een netwerk van en voor mensen die zich verbonden voelen met onderwerpen zoals milieu, natuur en klimaatverandering. Er is elke maand een bijeenkomst. 

Bomenkap 65 populieren in Osen
23-8-2019 17:30

Osen -  In september 2019 zullen in Osen in het talud van de rijweg achter 'sluis Linne' 65 populieren worden gekapt. In de populieren zit veel dood hout dat voor overlast zorgt. Bij storm kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook zorgen de wortels van de bomen voor overlast aan de rijweg.

Uitstel aanleg voedselbos 'Natuurgaard Korte Vonck' vanwege de vorst
23-1-2019 11:00

Heythuysen - Door de vorst kunnen de bomen en struiken niet tijdig worden geleverd en om die reden wordt de aanleg van voedselbos 'Natuurgaard Korte Vonck' verplaatst van 30 januari naar woensdag 20 februari 2019, aanvang 14 uur. Dan wordt in het buitengebied van Heythuysen voedselbos 'Natuurgaard Korte Vonck' aangelegd, georganiseerd door IVN-Roermond e.o. samen het het CitaVerde College Roermond en de Limburgse Voedselbosbrigade. Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg zal de eerste boom planten.

Lezing over de Wespendief
20-1-2019 14:15

Linne - Stef van Rijn doet al jaren onderzoek naar de Wespendief en geeft op vrijdag 25 januari 2019, aanvang 20 uur, een inkijkje in het leven van deze bijzondere roofvogel. Aan de hand van  foto- en filmmateriaal laat hij zien op welke wijze is onderzocht hoe Wespendieven hun jongen voeren en welk type voedsel wordt aangevoerd. Ook wordt daardoor meer duidelijk hoe de Wespendieven hun leef- en broedgebied gebruiken en welke keuzes ze moeten maken tijdens het zoeken naar voedsel voor hun jongen. Toegang is gratis.