img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-2-2021 03:25

Baggeren vijvers bij Kasteel Hattem en in Maasniel

Roermond/Maasniel - 1 februari 2021 - In februari start het baggeren van waterpartijen in Roermond. De werkzaamheden vinden plaats aan de vijver van Kasteeltje Hattem en de vijvers van de Maasnielderbeek tussen de Sint Wirosingel en de Koninginnelaan. De werkzaamheden starten op 8 februari en duren tot april 2021.

img

Aannemer Ploegam start op maandag 8 februari 2021 met het baggeren van de vijver van Kasteeltje Hattem.

Vervolgens wordt op maandag 22 februari 2021 gestart met het baggeren van de Maasnielderbeek ter hoogte van Mozartstraat. Het opgebaggerde slib wordt met vrachtwagens afgevoerd.

De uitvoering van het baggerwerk in de vijver van Kasteeltje Hattem en de Maasnielderbeek duurt tot april 2021

Bekijk hier het baggergebied vijver kasteeltje Hattem.

Bekijk hier het baggergebied vijvers Maasnielderbeek.

Het gebied waar gebaggerd wordt is in donkerblauw aangegeven.

Meer informatie?

Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer Ploegam, de heer J.-L. Hamers via 06 - 15 20 14 86 of met de toezichthouder van gemeente Roermond, de heer J. Willems via 06 - 54 70 31 81. 

Foto: Leon van Lier (vijver bij kasteeltje Hattem) 

Tags
Wellicht interessant